Publicerat 7 maj, 2021

Nischer Properties ökade nettoresultatet under första kvartalet med IFRS-redovisning

Fastighetsbolaget Nischer Properties redovisar ökande nettoresultat under första kvartalet med den nya redovisningsmetoden IFRS. Jämförelsetal för motsvarande period förra året
saknas då bolaget tidigare rapporterat halvårsvis.

Resultatet före skatt var 177,2 miljoner kronor (0) efter uppskrivning av värdet på fastigheter.

Resultatet efter skatt blev 140 miljoner kronor (0).

Resultat per aktie hamnade på 6,99 kronor (0).

"Arbetet med att utöka vår byggrättsportfölj fortsätter samtidigt som vi produktions startar två fina projekt under året. Detta lägger grunden för vår förvaltningsverksamhet som har målsättningen att nå 1 000 bostäder i förvaltning inom de kommande åren", säger vd:n Robert Vangstad.

Bolaget uppger att IFRS-övergången kommer ge en balansräkning om 400 miljoner kronor.

Eget kapital per aktie uppgår till 12,45 kronor.

Nischer Properties, MkrQ1-2021
Resultat före skatt177,2
Nettoresultat140
Resultat per aktie, kronor6,99

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]