Publicerat 30 juni, 2023

Nischer Properties markanvisningavtal har löpt ut

Fastighetsbolaget Nischer Properties meddelar att ett markanvisningsavtal har löpt ut i dag.

Haninge kommun och Nischer Properties tecknade 2018 ett markanvisningsavtal inom fastigheten del av Täckeråker 1:18 med flera (Norra Folkparken). Enligt markanvisningsavtalet ska kommunen och Nischer gemensamt verka för att en ny detaljplan antas för området så att Nischer därefter kan förvärva marken och på denna uppföra nya bostäder. Markanvisningsavtalet löpte initialt till den 31 december 2020 men förlängdes genom ett tilläggsavtal till den 30 juni 2023.

"Eftersom ny detaljplan fortfarande inte har antagits och eftersom markanvisningsavtalet håller på att löpa ut har Nischer begärt om att få en ny förlängning av markanvisningen. Kommunen har dock beslutat att avslå Nischers begäran, med konsekvensen att detaljplanearbetet ska avslutas i samband med att markanvisningen löper ut den 30 juni 2023", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nischer har överklagat kommunens beslut med förhoppning om att detaljplanearbetet ska fortgå eller att Nischer ska erbjudas en alternativ markanvisning i kommunen.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]