Publicerat 14 december, 2021

Nischer Properties kallar till extra stämma den 14 januari för att godkänna riktad nyemission

Aktieägarna i fastighetsbolaget Nischer Properties kallas till extra bolagsstämma den 14 januari 2022 i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den tidigare aviserade riktade nyemissionen på 13,4 miljoner aktier som ska tecknas av Sterner Stenhus och Damc. Teckningskursen är 8 kronor per aktie.

Vidare föreslås att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 8,5 miljoner och högst 34 miljoner aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]