Publicerat 27 april, 2021

Nischer Properties kallar till årsstämma den 26 maj

Aktieägarna i fastighetsbolaget Nischer Properties kallas till årsstämma onsdagen den 26 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Förslaget till val av styrelseledamöter är ännu inte klart. Förslag ska presenteras senast två veckor före årsstämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]