[ Annons ]

Totalt har över 3,3 miljoner personer som bor i lägenhet fått sina adresser kompletterade med lägenhetsnummer. Men Skatteverket väntar fortfarande på svar från över 350 000 personer som ännu inte har uppgett sitt lägenhetsnummer.
Publicerat 10 maj, 2011

Nio av tio har fått lägenhetsnummer

Totalt har över 3,3 miljoner personer som bor i lägenhet fått sina adresser kompletterade med lägenhetsnummer. Men Skatteverket väntar fortfarande på svar från över 350 000 personer som ännu inte har uppgett sitt lägenhetsnummer.

I Karlskrona, Lund och Trelleborg är det över 20 procent av de tillfrågade hushållen som ännu inte har svarat.

[ Annons ]

– Vi vill gärna ha svar från de hushåll som återstår så vi får korrekta och heltäckande adressuppgifter i hela landet, säger Robin Mångs på Skatteverket.

Skatteverket har fått riksdagens uppdrag att komplettera folkbokföringsadressen med lägenhetsnummer. Uppgifterna kommer att förbättra samhällets statistik om hushållen och deras boende, vilket bland annat underlättar kommunernas och myndigheternas samhällsplanering.

Sammanlagt har 2,25 miljoner hushåll (3,7 miljoner personer) fått en förfrågan från Skatteverket. Breven har skickats ut i olika omgångar sedan hösten 2010. De sista förfrågningarna skickades ut i början av april 2011. De som inte har svarat inom fyra veckor har fått en påminnelse.

– Vi är nöjda med att så många har svarat. De som ännu inte har gjort det och som har frågor får gärna kontakta oss på telefon eller via vår webbplats, säger Robin Mångs.

Svarsfrekvensen har varit hög i de flesta kommuner och län. I elva av 21 län har hittills över 95 procent av de boende fått sitt lägenhetsnummer infört i folkbokföringsadressen. Men i Västmanland, Uppsala, Blekinge och Stockholm fattas fortfarande uppgifter från ungefär 15 procent av hushållen.

– Lägenhetsnumret ska i fortsättningen också fyllas i när man flyttar och gör sin flyttanmälan till Skatteverket, säger Robin Mångs.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]