[ Annons ]

Endast tio procent av golvlacker på den svenska marknaden kan bedömas som ofarliga för människa och miljö. Det visar en granskning i Folksams Byggmiljöguide.
Publicerat 18 juni, 2012

Nio av tio golvlacker är farliga

Endast tio procent av golvlacker på den svenska marknaden kan bedömas som ofarliga för människa och miljö. Det visar en granskning i Folksams Byggmiljöguide.

För första gången granskar Folksam golvlacker och resultatet är nedslående. Nio av tio golvlacker klarar inte gränsvärdena för miljögifter. Det betyder att de bedöms som farliga för människa och miljö. Den största risken är att bli exponerad för isocyanater.

[ Annons ]

– Det kan räcka med att utsätta sig för isocyanater en enda gång för att man ska få allergiska astmaliknande besvär med överkänslighet som följd, säger Ulf Duus, toxikolog som på uppdrag av Folksam undersökt golvlacker på den svenska marknaden.

De giftiga golvlackerna innehöll också bland annat fosterkallande lösningsmedel, hälsoskadliga filmbildare, höga halter av lättflyktiga organiska föreningar och perflourerade ämnen med långa kolkedjor som kan vara reproduktionsstörande och cancerframkallande.

Läs hela Byggmiljöguiden här.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]