Publicerat 1 april, 2021

Nils Styf föreslås bli ny styrelseordförande i NP3

Aktieägarna i fastighetsbolaget NP3 kallas till årsstämma den 4 maj i Sundsvall. Det går även att delta genom poströstning.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på 3,60 kronor per stamaktie, blev halvårsvis utbetalning om vardera 1,80 kronor per stamaktie samt om utdelning på 2,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om vardera 50 öre per preferensaktie.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Åsa Bergström, Nils Styf, Mia Bäckvall Juhlin och Anders Nilsson. Valberedningen föreslår vidare val av Nils Styf som ny styrelseordförande. Nuvarande ordförande Anders Nilsson fortsätter som styrelseledamot.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 400 000 stamaktier och högst 15,0 miljoner preferensaktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram på 260 000 teckningsoptioner.

Vidare föreslås stämman att godkänna förvärvet av aktierna i Goldcup 26835, under namnändring till Borlänge Kalkylatorn 7, vilket är en närståendetransaktion. Säljare är Sagax.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]