[ Annons ]

Enligt Newsecs marknadsrapport kommer investeringar på drygt 1 500 miljarder kronor i nyproduktion av bostäder och samhällsfastigheter behövas fram till år 2030. Detta till följd av befolkningstillväxten.
Publicerat 10 mars, 2016

Newsec: Investeringar på 1 500 miljarder behövs till 2030

Enligt Newsecs marknadsrapport kommer investeringar på drygt 1 500 miljarder kronor i nyproduktion av bostäder och samhällsfastigheter behövas fram till år 2030. Detta till följd av befolkningstillväxten.

Låga räntenivåer, god tillgång på finansiering, volatila globala börser som gör att fastigheter ses som en säkrare investering och låg avkastning på obligationsmarknaden är bidragande faktorer till det stora intresset för nordiska fastigheter. Det visar vårens utgåva av Newsec Property Outlook som publicerades under torsdagen. Stora demografiska förändringar skapar utmaningar och möjligheter på fastighetsmarknaden de kommande åren.

[ Annons ]

– Newsec uppskattar att det kommer behövas investeringar på drygt 1 500 miljarder kronor i nyproduktion av bostäder och samhällsfastigheter till och med 2030. Detta till följd av befolkningstillväxten, vilket kommer att bli en stor utmaning för den svenska fastighetssektorn och Sverige i stort, säger Max Barclay, vd på Newsecs svenska rådgivningsbolag, i en kommentar.

Sverige står tillsammans med övriga Europa inför stora demografiska förändringar med kraftiga flyktingströmmar, historiskt höga födelsetal och en åldrande befolkning.

Tidigare i Fastighetstidningen: 

 

Peter-Sten

 

Sverige blir allt yngre 

Befolkningen i Sverige bedöms öka med 2 procent under 2015 och 2016 till följd av invandringen. Dessa förändringar kommer att få stora konsekvenser för fastighetsmarknaden de kommande 15 åren, inte minst vad gäller samhällsfastigheter.

Vid Riksbanken senaste möte i februari 2016 sänktes styrräntan ytterligare till -0,5 procent, vilket eldade på en redan mycket stark svensk fastighetsmarknad.

Det låga ränteläget och god tillgång till finansiering förväntas hålla i sig fram till 2017, vilket gör att utsikterna på den svenska fastighetsmarknaden för 2016 är mycket goda.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]