Publicerat 16 februari, 2022

Netel ökar omsättningen under fjärde kvartalet

Infranätbolaget Netel redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, samtidigt minskade rörelsevinsten. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 24,7 procent till 717 miljoner kronor (575). Tillväxten uppges ha varit särskilt god inom bolagets kärnområden Kräftnät och Telekom, Fiber i Tyskland och inom det nya tillväxtområdet infrastrukturentreprenader.

Ebitda-resultat blev 37 miljoner kronor (54), med en ebitda-marginal på 5,2 procent (9,4).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 66 miljoner kronor (62), med en justerad ebitda-marginal på 9,2 procent (10,8). I justerat EBITA exkluderas bland annat kostnader för noteringen på Nasdaq Stockholm samt för förvärv.

Rörelseresultatet blev 36 miljoner kronor (55), med en rörelsemarginal på 5,0 procent (9,6).

Resultatet före skatt var 23 miljoner kronor (41).

Resultatet efter skatt blev 9 miljoner kronor (30), en minskning med 70,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,20 kronor (0,92), vilket innebär en minskning med 78,3 procent mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås. Istället vill man fortsätta komplettera och bredda verksamheten med strategiska förvärv.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 160 miljoner kronor (102).


"Marginalen i kvartalet a?r tillfredsta?llande och i linje med fo?rva?ntan. Den ho?ga marginalen i det fja?rde kvartalet 2020 fo?rklaras av att vi da? avslutade ett antal mycket lo?nsamma projekt i Norge och Finland samt att vi under det fja?rde kvartalet 2021 belastar resultatet med vissa uppstartskostnader fo?r de la?nga, stora och strategiskt viktiga ramavtalen vi tecknat med med Telia och Telenor under 2021", skriver Ove Bergkvist, vd och koncernchef på Netel.

Netel, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning71757524,7%
EBITDA3754-31,5%
EBITDA-marginal5,2%9,4%
EBITDA, justerat66626,5%
EBITDA-marginal, justerad9,2%10,8%
Rörelseresultat3655-34,5%
Rörelsemarginal5,0%9,6%
Resultat före skatt2341-43,9%
Nettoresultat930-70,0%
Resultat per aktie, kronor0,200,92-78,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet16010256,9%
Utdelning per aktie, kronor0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]