[ Annons ]

Majoriteten av hyresgästerna var för. Ändå nekades de erbjudandet om direktförhandlad hyra. Nu överklagar Einar Mattsson hyresnämndens beslut till hovrätten.
Publicerat 6 maj, 2014

Nej till direktförhandling

Majoriteten av hyresgästerna var för. Ändå nekades de erbjudandet om direktförhandlad hyra. Nu överklagar Einar Mattsson hyresnämndens beslut till hovrätten.

Men än  hälften av hyresgästerna nappade på fastighetsägaren Einar Mattssons erbjudande om en i förväg fastställd hyra under tio år motsvarande en hyreshöjning med en procent per år. Hyresgästföreningen, å sin sida, visade på att 30 procent av hyresgästerna ville ha en traditionell förhandlingsordning istället. Detta räckte för att Hyresnämnden skulle gå på Hyresgästföreningens linje. Nu har Einar Mattsson överklagat beslutet till Svea hovrätt.

[ Annons ]

Samtidigt som Einar Mattsson gick ut med sitt erbjudande om förutbestämd hyra, lämnade Hyresgästföreningen in ett yrkande om att det skulle tecknas en förhandlingsordning.

Motivet att erbjuda förutbestämda hyresnivåer är ur fastighetsägarens perspektiv bland annat ett sätt att behålla hyresgästerna under en längre tid och att slippa ha hyresförhandlingar som i Stockholm ”fungerar på ett stolpigt sätt och är väldigt energikrävande”, enligt Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson.
– Vi såg framför oss att pröva ett erbjudande till hyresgästerna som kan vara ett sätt att arbeta för en fungerande hyresmarknad. Därför gav vi hyresgästerna ett alternativ till förhandlingsordning med förutbestämd hyra i tio år. I det här fallet får alla hyresgäster i huset samma erbjudande. Men i takt med att folk flyttar är tanken att vi ska kunna ge erbjudanden och förhandla direkt med den personen.

Hyresgästföreningen å sin sida tycker att direktförhandling skapar en osäkerhet hos hyresgästerna.
– Det som inte är bra med direktförhandling är osäkerheten i ett sådant system, genom att fastighetsjurister och hyresgäster i allmänhet inte är jämbördiga förhandlare. Risken för missförstånd bör vara uppenbar för var och en, säger Greger Björkegren, regionordförande för Hyresgästföreningen i Stockholm.

Stefan Ränk på Einar Mattsson tycker att systemet omyndigförklarar hyresgästerna och pekar på hur hyresmarknaden såg ut innan hyresregleringen infördes på 1940-talet.
– Det finns absolut människor som vill ha råd i de här bitarna, och det är inget vi motsätter oss. Idag har vi dock en situation som innebär att när det finns en förhandlingsordning för fastigheten så företräder Hyresgästföreningen samtliga hyresgäster i huset vare sig de är medlemmar eller ej, en variant av kollektivanslutning, säger Stefan Ränk.

Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Stockholm, pekar på att direktförhandling redan omfattas av det befintliga systemet och att erbjudandet från Einar Mattsson är förmånligt.
– Det system vi har idag är i första hand ett kollektivt system, men är det så att Hyresgästföreningen och hyresvärden inte kommer överens, finns alltid möjligheten att vända sig till hyresgästerna och direktförhandla, eller  till hyresnämnden.

Hon tror att de flesta hyresgäster har förmågan att ta ställning till hyreserbjudanden själva.
– Nu var det fråga om 1 procent, varje år, och det är väldigt lågt. Ramavtalet för Stockholms stad är 1,75 procent i innerstaden. Det är alltså lägre än det generella påslaget. Från vår sida ser vi med förväntan fram emot att frågan går upp i hovrätten.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]