Framförallt är det delbranschen Café som visar en ökad försäljning med en tillväxt på 3,9 procent under andra kvartalet. Även Fast Food ökade försäljningen med en tillväxt på 2,2 procent. Totalt under det andra kvartalet ökade servicehandeln sin omsättning med 0,9 procent jämfört med samma period förra året. Sett till året i helhet har servicehandeln haft en tillväxt på -0,5 procent.
Publicerat 2 september, 2013

Negativ trend bruten – servicehandeln visar tillväxt

Framförallt är det delbranschen Café som visar en ökad försäljning med en tillväxt på 3,9 procent under andra kvartalet. Även Fast Food ökade försäljningen med en tillväxt på 2,2 procent. Totalt under det andra kvartalet ökade servicehandeln sin omsättning med 0,9 procent jämfört med samma period förra året. Sett till året i helhet har servicehandeln haft en tillväxt på -0,5 procent.

Efter en svag inledning på året pekar nu HUIs undersökning på en försäljningstillväxt för servicehandeln under andra kvartalet, om man ser till områdena Café och Fast Food. Svagast utveckling visar Minilivs med en minskad försäljning på 1,2 procent följt av Trafikbutiker och Spel & Tobak som minskade med 0,3 procent respektive 0,1 procent.

[ Annons ]

– Servicehandelns försäljningstillväxt är efterlängtad och möjligheten att få en bra avslutning på året stärks. Förutsättningarna inför det andra halvåret är goda, hushållen är köpstarka och konsumentförtroendet stiger, säger Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food i ett pressmeddelande.

Samtidigt minskade framtidstron bland servicehandlarna något under det andra kvartalet och ligger nu på 16, vilket innebär en övervikt om 16 procent för optimisterna över pessimisterna. Framtidstron skiljer sig något mellan kedjorna och de enskilda handlarna. Hos de enskilda handlarna överväger optimisterna över pessimisterna med 18 procent. Kedjornas framtidstro minskade under det andra kvartalet och ligger nu på 14 procent.

Undersökningen om utvecklingen inom servicehandeln är ett samarbete mellan Svensk Servicehandel & Fast Food och HUI Research.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]