Publicerat 28 januari, 2021

NCC:s rörelseresultat blev klart sämre än förväntat, även intäkterna var lägre än väntat (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Byggbolaget NCC redovisar ett rörelseresultat i fjärde kvartalet 2020 som var klart sämre än analytikernas förväntningar. Intäkterna var också lägre än väntat. Utdelningen föreslås fördubblas till 5,00 kronor per aktie, vilket var något högre än förväntat.

Nettomsättningen sjönk 18,3 procent till 14 905 miljoner kronor (18 239). Utfallet var 5,0 procent lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 15 687 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 379 miljoner kronor (670), vilket är 26,8 procent sämre än väntat rörelseresultat på 518 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 2,5 procent (3,7).

Resultatet före skatt var 359 miljoner kronor (639).

Resultatet efter skatt blev 420 miljoner kronor (408), vilket är 4,2 procent högre än analytikerkonsensus på 403 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 3,90 kronor (3,91).

Orderingången steg till 13 984 miljoner kronor (13 708), en uppgång på 2,0 procent.

I utdelning föreslås 5,00 kronor per aktie (2,50), vilket är 2,5 procent högre än väntade 4,88 kronor.

- NCC:s projektportfölj är bättre vilket återspeglas i resultatet. Det här kvartalet har vi också vidtagit åtgärder för att förstärka industriverksamheten, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef i NCC.

Entreprenadverksamheten utvecklas väl. Förbättrat rörelseresultat, god orderingång och stark orderstock i Building Sweden och Building Nordics. Något lägre orderingång i Infrastructure på grund av fler projekt i tidiga skeden och lägre anbudsutfall.

Den plan för att förbättra lönsamheten i affärsområde Industry som presenterades i november 2020 medför kostnader på 55 miljoner kronor, men förväntas leda till sänkta kostnader med 50 miljoner kronor per år från 2021. I division Hercules stängs viss olönsam verksamhet, vilket belastar resultatet med 30 miljoner kronor men förväntas ge sänkta kostnader med 10 miljoner kronorper år från 2021.

Resultatet från fastighetsutveckling steg under året.

NCC, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Orderingång13 98413 7082,0%
Nettoomsättning14 90515 687-5,0%18 239-18,3%
Rörelseresultat379518-26,8%670-43,4%
Rörelsemarginal2,5%3,3%3,7%
Resultat före skatt359639-43,8%
Nettoresultat4204034,2%4082,9%
Resultat per aktie, kronor3,903,91-0,3%
Utdelning per aktie, kronor5,004,882,5%2,50100,0%
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]