Publicerat 28 april, 2021

NCC:s rörelseförlust bättre än väntat under första kvartalet, (uppdatering)

(uppdatering avser mer information om rörelseresultat och vd-ord)

Byggbolaget NCC:s omsättning bommar förväntningarna under det första kvartalet. Däremot kom rörelseresultat att bli bättre än analytikerna räknat med.

Omsättningen sjönk 13,8 procent till 10 140 miljoner kronor (11 766). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 10 548.

Rörelseresultatet blev -144 miljoner kronor (-69), väntat rörelseresultat var -213. Det sämre resultatet beror primärt på en resultatavräkning av kontorsprojektet K12 i Sverige inom affärsområde Property Development.
Resultatet före skatt var -152 miljoner kronor (-90).

Resultatet efter skatt blev -124 miljoner kronor (-84), och per aktie -1,15 kronor (-0,78).

Orderingången landade på 14 255 miljoner kronor (15 458).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 742 miljoner kronor (1 003).

Det första kvartalet är lågsäsong för NCC och det kalla vädret under perioden har gjort att asfaltverksamheten stått i princip stilla. Det i sin tur har lett till en något lägre aktivitet inom entreprenadrörelsen, uppger vd Tomas Carlsson i rapporten.

Annars upplever bolaget att efterfrågan är god och inom affärsområde Infrastructure har orderingången varit god under kvartalet.

”Framförallt i Sverige ser vi en god marknad, medan vi har lägre volymer i Norge till följd av lägre anbudsutfall”, säger Tomas Carlsson.

Inom affärsområde Building Sweden har den positiva utvecklingen fortsatt med god orderingång, medan affärsområde Building Nordics har utvecklats väl.

”Det finns en stark orderstock och vi ser en positiv utveckling även i vår norska verksamhet som vunnit flera projekt som ännu är i tidigt skede”, säger Tomas Carlsson.

NCC, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Orderingång14 25515 458-7,8%
Nettoomsättning10 14010 548-3,9%11 766-13,8%
Rörelseresultat-144-213-69
Resultat före skatt-152-90
Nettoresultat-124-84
Resultat per aktie, kronor-1,15-0,78
Kassaflöde från löpande verksamhet7421 003-26,0%
Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]