[ Annons ]

Fortsatt konvertering av asfaltverk till  förnybara bränslen och ökning av andelen förnybara energislag  i den egna energianvändningen ska bidra till NCC:s tuffa mål om halverade utsläpp. Bolager kommer även att se över sina transporter. Foto: NCC
Publicerat 1 december, 2015

NCC vill halvera sina utsläpp

Samtidigt som klimatmötet COP21 pågår i Paris ansluter sig NCC till en tuff utmaning – byggjätten vill minska sina utsläpp med hälften. Satsningen görs utifrån FN:s klimathandlingsplan.

NCC ansluter sig till FN:s Action Agenda (LPAA) för klimatet och har satt som mål att sänka företagets koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2020. Minskningen görs utifrån 2015 års nivåer.

[ Annons ]

– Som stort bygg- och fastighetsbolag har vi möjlighet att göra skillnad när det gäller påverkan på vårt klimat. Vi bidrar till utsläpp i form av växthusgaser både genom användandet av material och genom att vi fortfarande har en stor andel fossil energianvändning, något som vi arbetar intensivt med att minska. Vi har de senaste åren konverterat en rad asfaltsverk från oljeeldning till eldning med träpellets och vi arbetar kontinuerligt med att bygga alltmer
resurseffektiva och energisnåla produkter, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef för NCC.

NCC arbetar även med att sänka energianvändningen i såväl själva byggproduktionen, med så kallade gröna arbetsplatser, som i de färdiga projekt som levereras till kunderna. Sedan flera år tillbaka ligger energianvändningen i NCC:s bostäder i snitt 25 procent under det som byggnormen föreskriver.

– Nu skruvar vi upp tempot ytterligare och sätter som mål att minska våra koldioxidutsläpp med 50 procent fram till år 2020 Detta ska framförallt ske genom fortsatt konvertering av våra asfaltverk till förnybara bränslen och genom att öka andelen förnybara energislag brett i vår egen energianvändning. Vi kommer även att se över våra transporter, säger Christina Lindbäck.

Fakta: FN:s Action Agenda
Inför klimatmötet COP21 i Paris har FN tagit initiativ till en Action Agenda, för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar till klimatarbetet. Aktörer som ansluter sig till initiativet kan registrera sina insatser i databasen NAZCA, där det framgår hur deras insatser bidrar till minskade utsläpp.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]