NCC skapar trygg utemiljö i Kalmar

NCC ska skapa en trygg och tillgänglig utemiljö i fyra bostadsområden i Kalmar. Ett ramavtal är tecknat och ordervärdet uppgår till cirka 70 miljoner kronor.

Annons:

Annons:


Det handlar om fyra befintliga bostadsområden i Kalmar, med cirka 1 000 lägenheter. Utemiljön ska rustas upp och göras om så att de boende ska känna sig trygga på såväl dag- som kvällstid. Bland annat ska man förbättra belysningen, samt skapa mötesplatser, lekplatser och aktivitetsytor.

De boende i området har tillfrågats och deras åsikter har senare legat till grund för

utformningen.

Arbetet inleds i februari 2019 och beräknas vara färdigt i oktober 2020.

– NCC har stor erfarenhet av att skapa trivsamma och trygga utemiljöer. Vi ser fram emot att i nära samarbete med Kalmarhem utveckla miljön för de boende så att de ska känna sig trygga och trivas i områdena, säger Per Karlsson, produktionschef, NCC Infrastruktur.

Annons: