[ Annons ]

NCC Roads säljer två fastigheter på Gotland till Naturvårdsverket. Nu kan myndigheten utöka skyddet för Gotlands natur.
Publicerat 18 november, 2014

NCC säljer mark till Naturvårdsverket

NCC Roads säljer två fastigheter på Gotland till Naturvårdsverket. Nu kan myndigheten utöka skyddet för Gotlands natur.

Ett naturreservat gränsar till markområdet som NCC Roads säljer till Naturvårdsverket. Marken består av två fastigheter, Bunge Stucks 1:357 och Fleringe Hau 1:30. NCC, som inte har bedrivit någon verksamhet i det aktuella markområdet, visste sedan tidigare att myndigheten ville utöka naturskyddet i området och har nu sålt marken.

[ Annons ]

Området ligger på norra Gotland och består av 966 hektar och största delen av detta kommer att skyddas.
– Bästeträsk är ett av de områden där Naturvårdsverket framöver önskar bilda nationalpark. Vi är glada över att vi kommit överens med NCC om att köpa bolagets marker inom och i anslutning till nationalparksområdet, säger Bo Lundin, handläggare på Naturvårdsverket.

Markområdet som har höga naturvärden består av små våtmarker, lågvuxen tallskog och hällmarker. De högsta delarna av området ligger ca 25 meter över havet. Inom området förekommer flera arter rödlistade växter.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]