Publicerat 30 september, 2021

NCC säljer kontorsprojekt i Mölndal till Platzer

Byggbolaget NCC har tecknat avtal med Platzer som förvärvar NCC:s projekt Mimo i Mölndal vid färdigställandet beräknat till 2024, enligt den option som funnits mellan parterna. Affären baseras på ett fastighetsvärde om drygt 1,5 miljarder kronor.

NCC kommunicerade i juni 2017 att Platzer har en option att förvärva fastigheten i Mölndal i samband med att den färdigställs. Nu väljer Platzer att använda optionen och parterna har tecknat avtal om försäljning.

Affären genomförs som ett aktieöverlåtelseavtal och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om drygt 1,5 miljarder kronor. Tillträde och erläggande av köpeskilling sker vid färdigställandet vilket förväntas i det fjärde kvartalet 2024, vilket då ger en positiv resultateffekt för NCC.

Projektet Mimo omfattar 40 000 kvadratmeter bruttoareayta varav 32 000 kvadratmeter är uthyrningsbar yta. Projektet består av en befintlig byggnad som ska renoveras samt nybyggnation av två byggnader med 18 våningar respektive 11 våningar, som inrymmer både kontor och service. Projektet byggstartas under hösten som NCC tidigare kommunicerat.

Uthyrningsgraden uppgår idag till drygt 30 procent med bland andra Sats och Mindpark som klara hyresgäster. Tillträdet är villkorat av en uthyrningsgrad på 80 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]