Publicerat 21 juli, 2021

NCC ökade rörelseresultatet mer än väntat i andra kvartalet, orderingången steg kraftigt (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Byggbolaget NCC redovisade intäkter i linje med förväntningarna i andra kvartalet 2021. Rörelseresultatet var bättre än analytikernas förväntningar. Orderingången steg kraftigt.

Nettoomsättningen sjönk 11,7 procent till 12 745 miljoner kronor (14 431). Utfallet var 1,0 procent lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 12 873 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 487 miljoner kronor (483), vilket är 5,0 procent högre än det väntade rörelseresultatet på 464 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 3,8 procent (3,3).

Resultatet före skatt var 476 miljoner kronor (463).

Resultatet efter skatt blev 388 miljoner kronor (435), 7,5 procent högre än
analytikerkonsensus vid 361 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 3,61 kronor (4,03).

Orderingången steg till 16 568 miljoner kronor (12 730), en uppgång på 30,1 procent.

Orderstocken var på 58 816 miljoner kronor (59 486) per den 30 juni.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -580 miljoner kronor (-489), vilket bolaget hänvisar till säsongsmässig svaghet i kvartalet.

- Rörelseresultatet lyfter i entreprenadverksamheten. Vi upplever god efterfrågan, stark uthyrning i våra utvecklingsprojekt men Industry kan fortsatt förbättras, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

NCC summerar delårsrapporten i ett bra kvartal för entreprenadverksamheten med god orderingång och högre rörelseresultat. Industry visar underliggande förbättringar, men rörelseresultatet tyngs av asfaltsverksamheten i Finland. God uthyrning i pågående fastighetsutvecklingsprojekt, inget projekt resultatavräknades i kvartalet.

NCC, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Orderingång16 56812 73030,1%
Nettoomsättning12 74512 873-1,0%14 431-11,7%
Rörelseresultat4874645,0%4830,8%
Rörelsemarginal3,8%3,6%3,3%
Resultat före skatt4764632,8%
Nettoresultat3883617,5%435-10,8%
Resultat per aktie, kronor3,614,03-10,4%
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]