Publicerat 6 november, 2020

NCC minskar omsättning och rörelseresultat, ska öka lönsamheten i affärsområdet Industry

Byggbolaget NCC släppte sin kvartalsrapport redan på torsdagskvällen och den visade på lägre orderingång och omsättning medan rörelseresultatet var i nivå med föregående år.

- Orderingången påverkas av selektiv anbudsgivning, fler projekt i tidiga faser och variation mellan kvartal. Rörelseresultatet är stabilt, säger vd och koncernchef Tomas Carlsson.

Orderingången landade på 9 026 miljoner kronor (12 769).

Omsättningen sjönk 8,1 procent till 12,82 miljarder kronor (13 951). Väntat var 13,64 miljarder enligt Factsets sammanställning. Den lägre omsättningen beror framför allt på Building Sweden och Property Development.

Rörelseresultatet blev 567 miljoner kronor (568), mot väntade 590 baserat på tre analytikers estimat. Rörelsemarginalen var 4,4 procent (4,1).

Resultatet före skatt var 549 miljoner kronor (536).

Resultatet efter skatt blev 488 miljoner kronor (459).

Resultat per aktie hamnade på 4,53 kronor (4,21).

NCC uppger att det fortfarande är svårt att göra några säkra bedömningar av vilka långsiktiga konsekvenser som coronapandemin får på bolaget. Inom framför allt kommersiella fastigheter ses tecken på mer utdragna beslutsprocesser, vilket kan få effekt framöver, skriver bolaget.

"Sammanfattningsvis, NCC:s lönsamhet utvecklas positivt när de åtgärder vi arbetat med i ett par år får mer och mer effekt. Vi har i grunden goda marknadsförhållanden i de nordiska länderna och det är för tidigt att dra definitiva slutsatser, men vi ser tecken på att marknaden framöver saktar in något till följd av coronapandemin. Vi fortsätter att ha starkt fokus på lönsamhet före volym och på att utveckla företaget med tydliga processer, effektiv organisation, kompetensutveckling och kundfokus för att möta marknaden", skriver Tomas Carlsson i sitt vd-ord.

I samband med rapporten aviserade NCC även en plan för affärsområdet Industry för att nå nästa lönsamhetsnivå. Det innefattar bland annat en strategisk genomlysning av möjligheter att avyttra asfaltverksamheten i Finland samt flytt av grundläggningsverksamheten under varumärket Hercules till affärsområde Infrastructure.

"NCC:s verksamhet inom affärsområdet Industry har varit stabil över åren, men vi ser möjligheter att öka lönsamheten och utveckla affären. Några av de åtgärder vi vidtar är en ny, mer effektiv organisation och ett tydligare fokus på de marknader där vi ser störst potential", säger NCC-chefen.

Omorganisationen av asfaltsverksamheten förväntas leda till minskade kostnader på cirka 50 miljoner kronor årligen från och med 2021 samt omstruktureringskostnader om cirka 65 miljoner under fjärde kvartalet i år och första kvartalet 2021.

Ny chef för affärsområde Industry blir Ylva Lagesson. Hon ingår idag i koncernledningen som chef för DOS, Development & Operations Services. Ny chef där blir Susanne Lithander, utöver rollen som ekonomi- och finansdirektör.

NCC, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Orderingång9 02612 769-29,3%
Nettoomsättning12 82013 951-8,1%
Rörelseresultat567568-0,2%
Rörelsemarginal4,4%4,1%
Resultat före skatt5495362,4%
Nettoresultat4884596,3%
Resultat per aktie, kronor4,534,217,6%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]