Publicerat 8 oktober, 2020

NCC kallar till extra stämma för att besluta om utdelning

Aktieägarna i byggbolaget NCC kallas till extra bolagsstämma den 12 november.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 16 november, vilket innebär att aktien handlas exklusive rätt till utdelning den 13 november.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]