Publicerat 14 september, 2021

NCC i förlikning med Örebro kommun om asfaltsavtal (uppdatering)

(Lägger till sista två styckena)

Byggbolaget NCC och Örebro kommun har nått en förlikning kring ett asfaltsuppdrag efter en medlingsprocess. I samband med förlikningen är ärendet nu avslutat, skriver NCC i ett pressmeddelande.

NCC har tidigare gjort avsättningar vilket innebär att uppgörelsen endast får en marginellt negativt påverkan på resultatet i affärsområde Industry i tredje kvartalet i år.

Förlikningen gäller ett avtal för löpande asfaltsunderhåll som NCC och Örebro kommun tecknade 2016.

I ett separat pressmeddelande från Örebro kommun framgår att kommunen ska betala 50 miljoner kronor till NCC för utfört arbete. Kommunen har tidigare hållit inne 80 miljoner kronor på grund av oenighet kring kvaliteten på utförda arbeten och NCC stämde därefter kommunen och yrkade på 110 miljoner i ersättning.

- Med den här förlikningen tycker vi att vi hamnar mer rätt i kostnadsläge för det utförda arbetet och det känns bra att vi nått en lösning på en flerårig konflikt och nu kan gå vidare, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]