Bild: Tomorrow AB
Publicerat 15 oktober, 2019

NCC flyttar till Kineum

NCC flyttar sitt Göteborgskontor till projektet Kineum, som man utvecklar tillsammans med Platzer och som ska stå klart 2022.

Kineum, i Gårda i Göteborg, byggstartades 2018 och är tänkt att bli ett kontors- och hotellprojekt. Det ägs till lika delar av NCC och Platzer, men kommer att förvärva till fullo av NCC när projektet är färdigställt. Det totala fastighetsvärdet uppskattas till drygt 2,3 miljarder kronor.

[ Annons ]

– Vi väljer Gårda. Kineum blir helt unikt i sitt slag, vi vill ge våra anställda möjligheten att ta del av atmosfären och bli en del av Kineum-familjen. Vi är övertygade om att vårt nya kontor kommer att vara utvecklande och inspirerande för vår organisation och göra oss mer effektiva och attraktiva som arbetsgivare, säger Fredrik Johansson, kontorschef NCC i Göteborg.

Gårda är ett expansivt utvecklingsområde ett stenkast från centrum och evenemangs-stråk. Området ligger strategiskt väl till för både när- och långpendlare med kollektivtrafik, cykel eller bil. När nu NCC så väl som hotelloperatören ESS Group är klara som hyresgäster så återstår att fylla sju av de 27 våningsplanen, våning 19–25.

– Kineum blir ett välkomnande nav i Gårda, som ska bidra med dynamik, rörelse och kreativitet i hela stadsdelen. Med ESS Group starka hotellkoncept i byggnaden skapar vi en attraktiv plats som kommer locka fler framåtblickande och nytänkande hyresgäster, säger P-G Persson, vd på Platzer.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]