Illustration: Carlstedt Arkitekter.
Publicerat 26 mars, 2020

NCC bygger ut Mälarsjukhuset

NCC bygger tillsammans med Region Sörmland två nya vårdbyggnader vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. Det sammanlagda ordervärdet för båda uppdragen uppgår till drygt 2,4 miljarder kronor.

De två nya byggnaderna ska bland annat inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentraler och omfattar cirka 45 000 respektive 8 500 kvadratmeter. Mälarsjukhuset är det största sjukhuset i Sörmland och får även en ny huvudentré.

[ Annons ]

– Med två nya akutvårdsbyggnader, E62 och N54, fortsätter vi att bygga ut och bygga om för att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov i Sörmland. Det är stora komplexa byggprojekt där partnering är den bästa samverkansformen både gällande kvalitet och pris och vi har historiskt goda erfarenheter från vår samverkan med NCC, säger Johnny Niskanen, projektchef byggledning i Region Sörmland.

Projektet är en del av ett strategiskt partneringsamarbete mellan NCC och Region Sörmland som inkluderar att bygga ut och bygga om vid tre sjukhus i Sörmland; Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Samarbetet kommunicerades i juni 2015.

Enligt Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden, är ett sådant upplägg optimalt när det handlar om stora och komplexa sjukhusprojekt som genomförs över längre tid, och där teknisk utveckling är en kritisk faktor

– Det är komplext att bygga akutvård med omfattande installationsarbeten och höga krav på avancerad medicinteknisk utrustning. Med NCC:s breda erfarenhet från sjukhusbyggnationer kan vi projektera och bygga de båda sjukhusen parallellt för att skapa synergier. Därmed kan produktionstiden kortas ner, kostnader hållas nere och vi kan nå bättre kvalitet med patientens bästa i fokus, säger han i en kommentar.

Markarbeten påbörjas inom kort. Vid Nyköpings lasarett beräknas byggnaden stå klar vid årsskiftet 2022/2023. Den större vårdbyggnaden vid Mälarsjukhuset beräknas vara klar under våren 2025.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]