Bild: Region Stockholm /&Rundquist/3D HOUSE.
Publicerat 23 februari, 2021

NCC bygger t-bana Hagastaden

Det blir NCC som bygger den nya tunnelbanestationen Hagastaden. Detta sedan avtal skrivits med Region Stockholms Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Ordervärdet är beräknat till cirka 1,2 miljarder kronor.

Hagastaden är en stadsdel under uppförande som ska knyta ihop Solna med Stockholm. Den nya tunnelbanestationen får fyra uppgångar: en vid Karolinska Universitetssjukhuset, en på det nya torget utanför sjukhuset, en mot Karolinska Institutet och en vid Torsplan. 

Även två biljetthallar byggas – vid Torsplan och vid Karolinska Universitetssjukhuset. NCC ska också bygga schakt för rulltrappor, en intilliggande servicetunnel samt spårtunnlar som ansluter till tunnelbanans gröna linje vid Odenplan.

[ Annons ]

Det är ett omfattande och tekniskt komplext arbete, på grund av närheten till bostadshus, Karolinska Universitetssjukhuset, Gustaf Vasa kyrka, kontor och annan stadsbebyggelse, samt pågående trafik, såväl ovan som under jord.

Projektet ställer höga krav på arbetsmiljö samt hållbarhet och arbetet kommer att bedrivas inom ramen för hållbarhetssystemet CEEQUAL.

? Projektet passar NCC. Vi har kapaciteten att bygga komplex infrastruktur i innerstadsmiljö som är logistiskt utmanande och där stor hänsyn ska tas till allmänheten, pågående verksamhet och trafik. Vi ser fram emot att i samverkan med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana bygga ut tunnelbanan för att göra det enklare och snabbare att resa mellan olika stadsdelar i ett Stockholm som utvecklas, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]