[ Annons ]

Illustration: ABAKO.
Publicerat 29 januari, 2018

NCC bygger om Skaraborgs sjukhus

NCC ska på uppdrag av Västfastigheter utföra en ombyggnad av Skaraborgs sjukhus i Skövde för att skapa modernare och mer ändamålsenliga lokaler.

Uppdraget är ett partneringsamarbete i två faser där det totala ordervärdet uppgår till cirka 600 miljoner kronor.

[ Annons ]

– Tillsammans med NCC inleder vi nu ett arbete för att utveckla och bygga om sjukhuset så att vi bland annat får mer tillgänglig vård där vi kan ha ett processorienterat arbetssätt. Vi ska också skapa moderna, flexibla lokaler som anpassas till framtidens behov samt skapar en bra arbetsmiljö för de anställda på sjukhuset, säger Karin Andersson, projektledare på Västfastigheter.

NCC:s uppdrag blir att bygga om huvudentrén och de delar av fastigheten som idag huserar ett 20-tal olika mottagningar samt lokaler för restaurang, konferenscenter och externa hyresgäster. Målsättningen är att skapa generella, flexibla typmottagningar som möjliggör en framtida varierad användning.

En viktig målsättning är även att få in mer dagsljus i de idag mörka delarna av sjukhuset.

NCC har i och med detta uppdrag nio sjukhusbyggnationer pågående runt om i Sverige där ett nationellt sjukhusnätverk arbetar för att effektivisera erfarenhetsåterföringen mellan projekten och gör kompetensen tillgänglig för sjukhuskunderna över hela landet.

– Tack vare våra olika uppdrag och vårt nationella nätverk får våra uppdragsgivare ta del av all den erfarenhet som finns i dessa projekt. Vår samlade kunskap bidrar till att sänka sjukvårdens totala driftkostnader och skapa lokaler som bidrar till en bättre vård, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]