Publicerat 12 januari, 2018

NCC bygger 133 studentlägenheter i Uppsala

NCC bygger det nya kombinerade hyreshuset och parkeringsgaraget Dansmästaren i Uppsala. Samarbetspartner är Uppsalahem och Uppsala parkerings och målgruppen är studenter

Det första spadtaget tas under februari och inflyttning beräknas ske sommaren 2020. Den nya byggnaden ska stå vi den norra infarten till det nya Rosendalsområdet, med närhet till kommunikationer och universitetsområdet.

[ Annons ]

– Det är spännande att vi nu kommer igång med projektet i Rosendal, dessutom vårt första i partnering. Detta går helt i linje med vårt ägardirektiv att tillföra nya parkeringar vid strategiskt bra lägen runt om i staden, säger Gustav Törnquist, bygg- & fastighetschef Uppsala Parkerings AB.

Dansmästaren sexvånings byggnad 133 hyreslägenheter på 1–2 rum och kök, som är anpassade till studenter. Bostäderna miljöklassificeras även enligt Miljöbyggnad nivå silver.
Parkeringsgaraget har en yta på cirka 14 500 kvadratmeter och erbjuder runt 460 parkeringsplatser, varav 100 stycken får laddstolpar för elbil.
I bottenvåningen är även en lokal på 2 200 kvadratmeter inplanerad.

– Detta är ett utmanande och roligt projekt som genomförs i partnering tillsammans med Uppsalahem och Uppsala Parkerings AB. Partnering är en samarbetsform som bygger på en nära och öppen dialog mellan alla inblandade parter under hela projektets gång vilket tryggar genomförandeprocessen och leder till en bra och hållbar slutprodukt, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]