[ Annons ]

Drottning Silvias barnsjukhus. Foto: Shutterstock/Trygve Finkelsen
Publicerat 29 augusti, 2022

NCC indragna i tvist kring fusk

Västfastigheter i Göteborg vägrar betala byggjätten, eftersom de anser att några av NCC:s underentreprenörer har överdebiterat kostnader för material med mellan 30 till 60 procent.

Den snåriga historia tingsrätten i Göteborg har att reda ut framstår som ett skolexempel på det omdiskuterade rabattsystem som Fastighetstidningen redogjorde för i början av sommaren. Ett system där oseriösa underentreprenörer ges möjligheten att sko sig genom osedvanligt höga årsomsättningsrabatter, dolda upplägg av karaktären ”kick-back”, och svek mot självkostnadsprincipen i standardavtalet.

I det här fallet anser Västfastigheter att NCC via tre underentreprenörer överdebiterat en summa på drygt 34 miljoner kronor. Enligt Västfastigheter har företagen tillämpat en fiktiv överdebitering som återbetalats till underentreprenörerna, samt att de för egen vinning har agerat i strid med självkostnadsprincipen i standardavtalet. Eller som det formuleras i AB/ABT : ”Entreprenören skall fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat”.

[ Annons ]

I NCCs stämningsansökan och Västfastigheters svaromål framgår det att Västfastigheter och NCC 2015 ingick ett entreprenadavtal, där NCC som generalentreprenör åtog sig att uppföra en tillbyggnad av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg, till en kostnad av cirka 2 miljarder kronor.

NCC anlitade flera underentreprenörer för att utföra installationer. Tre av dessa var Bergendahls (elinstallationer), Installationsbolaget Gbg AB (rörinstallationer) och EU-Ventilation AB (installation av luftbehandling).

Så långt inga konstigheter. Men när arbetet var i slutskedet upptäckte Västfastigheter, efter en omfattande granskning av fakturor gentemot befintliga prislistor, att de tre underentreprenörerna hade debiterat NCC och i förlängningen Västfastigheter för material som översteg marknadspriset med mellan 30 till 60 procent. I några fall mer än så.

Västfastigheter hävdade också att NCC har gynnats av de högre kostnaderna, eftersom NCC har lagt entreprenörarvode ovanpå alla kostnader för underentreprenader. NCC borde reagerat på de höga priserna och ifrågasatt dem, istället för att bara föra överdebiteringen vidare.

Västfastigheter reklamerade NCC:s fakturor, och diskussioner mellan de tre parterna pågick under hösten 2021, utan att resultera i någon slutlig uppgörelse. Västfastigheter hävdar att de under ett flertal möten efterfrågat underlag från Bergendahls som visar den årsomsättningsrabatt företaget erhållit från leverantörer/grossister. Bergendahls ska dock ha vägrat att utge eller visa upp dessa dokument.

NCC å sin sida hävdar att inga inköp gjorts utan att Västfastigheters godkännande. Och ”oavsett om överprissättning skett eller inte – så har Västfastigheter framställt en reklamation som inte är giltig och/eller att reklamation skett för sent.”.

När Västfastigheter beslutade sig för att inte betala, valde NCC att inte ersätta de tre entreprenörerna. Bergendahls svarade i januari 2022 med att stämma NCC på sin del av summan (drygt 24 miljoner kronor), varpå NCC i sin tur stämde Västfastigheter i mars.

Läget är låst och kommentarerna knapphändiga. Magnus Hjelmgren, Områdeschef på Västfastigheter, skriver i ett mejlsvar ”Vi på Västfastigheter har i dagsläget inte några ytterligare kommentarer eftersom det pågår en juridisk prövning i domstol. Hänvisar därför till vad som har angetts i svaromålet till tingsrätten.”

NCC:s presschef Amelie Winberg är också försiktig med att uttala sig, men meddelar att ”NCC ser allvarligt på uppgifterna om att underentreprenören skulle ha överdebiterat. Om de visar sig stämma har både Västfastigheter och NCC vilseletts och vi välkomnar att frågan utreds.”

Senast den 31 augusti ska NCC lämna in sitt yttrande angående Västfastigheters svaromål, vilket Fastighetstidningen kommer att rapportera om.


[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]