[ Annons ]

När öppna kontorslandskap blir vanligare och kontoren mindre är det allt fler som inte kan arbeta eller tala i telefon ostört.
Publicerat 16 juni, 2014

Nästan hälften kan inte jobba ostört i öppna kontor

När öppna kontorslandskap blir vanligare och kontoren mindre är det allt fler som inte kan arbeta eller tala i telefon ostört.

Möjligheten att arbeta ostört skiljer sig stort beroende på arbetsmiljö. I Vasakronans undersökning Kontorsbarometern har 2 000 kontorsanställda runt om i hela Sverige fått frågor om arbetsmiljö och kontor. Av dem som svarat sitter 43 procent i egna rum, 27 procent i öppet kontorslandskap och 24 procent i så kallade storrum.

[ Annons ]

Det är påtagligt att de som arbetar i öppet kontorslandskap störs mer. Nästan hälften av de tillfrågade kan ofta eller alltid arbeta ostört i sina nuvarande lokaler, men av dem som sitter i öppet kontorslandskap svarar hela 44 procent att de sällan eller aldrig kan arbeta ostört.

Av dem som har ett eget rum kan 37 procent alltid ha möten med andra medarbetare utan att störas, medan samma siffra för öppna kontorslandskap är 16 procent.
– Många kontor är inte utformade för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Då blir varken arbetssätt eller medarbetarnas upplevelse av kontoret särskilt bra. Rätt utformad kan kontorsmiljön leda till både ökad kreativitet, produktivitet och flexibilitet. Det viktiga är att man tänker till redan från början och funderar över vart verksamheten är på väg och hur lokalen ska utformas för att stödja mål och visioner. Utformar man kontoret medvetet och smart kan det ge verksamheten och medarbetarna både stöd och inspiration, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Det blir vanligare med aktivitetsbaserade kontor med olika miljöer för olika aktiviteter, till exempel en tyst zon för koncentrerat arbete och en mixad zon där även besökare kan arbeta. I en aktivitetsbaserad kontorslösning har medarbetarna normalt ingen fast arbetsplats, utan väljer plats efter den typ av arbete som ska utföras.

På ett ungefär, hur stor del av din arbetstid tillbringar du på kontoret respektive på annan plats? (ange i % 1-100)
På kontoret     76 procent
På annan plats     24 procent

Hur sitter du på din arbetsplats idag?
Eget rum     43 procent
Öppet landskap     27 procent
Storrum (2-5 personer)     24 procent
Ingen fast arbetsplats       4 procent
Inget av ovanstående       1 procent

Tillåter utformningen av dina kontorslokaler att du kan göra följande saker på ett bra sätt?
Arbeta ostört  
Alltid eller ofta     48 procent
Ibland     27 procent
Sällan eller aldrig 25 procent
Vet ej     1 procent

Tala ostört i telefon
Alltid eller ofta     53 procent
Ibland     21 procent
Sällan eller aldrig     26 procent
Vet ej       1 procent

Ha ett ostört möte med kollegor eller chef
Alltid eller ofta     57 procent
Ibland     23 procent
Sällan eller aldrig     18 procent
Vet ej       1 procent

Ha ett spontant arbetsmöte med kollegor
Alltid eller ofta     64 procent
Ibland     22 procent
Sällan eller aldrig     12 procent
Vet ej       2 procent
Läs hela undersökningen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]