På kortare tid än beräknat har Vasakronan fyllt ut Telefonfabriken på Telefonplan i Stockholm till 95 procent med hyresgäster. Sist ut är Panasonic som hyr 1 800 kvadratmeter.
Publicerat 4 april, 2014

Populärt hyra på Telefonplan

På kortare tid än beräknat har Vasakronan fyllt ut Telefonfabriken på Telefonplan i Stockholm till 95 procent med hyresgäster. Sist ut är Panasonic som hyr 1 800 kvadratmeter.

Vasakronan hyr ut 1 800 kvadratmeter i Telefonfabriken till Panasonic som därmed förlägger sitt nordiska huvudkontor på Telefonplan i Stockholm. Det innebär att Panasonic blir granne med Försäkringskassan och neXus och att både Telefonfabriken och Telefonplan når en uthyrningsgrad om 95 procent.

Telefonfabriken har genomgått en omfattande renovering motsvarande en investeringsvolym om 320 miljoner kronor.
Omkring 32 000 kvadratmeter industrihistoria har under det senaste året varsamt omvandlats till att rymma moderna kontorslokaler.

I januari flyttade Försäkringskassan in i en aktivitetsbaserad kontorslösning och nyligen kommunicerade Vasakronan att även Nexus, en ledande internationell leverantör av identitet- och accesshantering, hyr 3 200 kvadratmeter i samma byggnad. Med uthyrningen till Panasonic har både Telefonfabriken och Telefonplan som helhet en uthyrningsgrad om 95 procent.

–Vi har på kortare tid än beräknat hyrt ut i princip samtliga lokaler i Telefonfabriken. Det är ett bevis för att det finns en stor efterfrågan på högkvalitativa produkter i närförorter med bra kommunikationer, som till exempel Telefonplan, säger Ronald Bäckrud.

Panasonic tillträder sina nya lokaler i oktober.

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]