Ibrahim Baylan tillsammans med AMF Fastigheters Cecilia Åkesson och Mats Hederos. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 17 april, 2020

Näringsministern: “Fem miljarder inget tak”

Fem miljarder är inte ett tak, utan en bedömning. Så kommenterade näringsminister Ibrahim Baylan hyresstödet under ett möte med näringsidkare och fastighetsägare i Gallerian i Stockholm under fredagen.

Det var ett utdraget tåg med representanter från regering, Fastigheteägarna, AMF Fastigheter och handlare som strosade genom en folktom galleria under fredagsförmiddagen. Näringsminister Ibrahim Baylan uppmärksammade själv skyltarna i entrén som uppmanade till ”en meters omtänksamhet.

Han hade bjudits in på initiativ av Fastighetsägarna och AMF Fastigheter. För Mats Hederos, vd AMF Fastigheter, var det viktigaste budskapet hur man som fastighetsägare vill ta sitt ansvar för att levande stadsrum. Framförallt vill han trycka på att det är att arbete som sker i samförstånd med hyresgästerna.

[ Annons ]

– Vi fortsätter att ha en nära dialog med våra kunder och kommer såklart att tillämpa regeringens förslag där det är möjligt, utifrån varje hyresgästs situation. Det viktigaste är dock att vi fortsätter sitta vid samma bord för att lösa problemen som uppstår längs vägen, särskilt då ingen vet hur länge det här kommer att pågå. Därför var vi väldigt glada att vi och några av våra hyresgäster fick möjlighet att ha dialog med näringsministern, sa Mats Hederos.

Flera av butikerna hade ännu inte öppnat. Cecilia Åkesson, centrumchef för Gallerian, berättade att AMF Fastigheter gett butikerna möjlighet till att välja egna öppettider för att bättre kunna anpassa till den svåra situation man befinner sig i. En av de trots allt öppna butikerna var World of toys där ägaren Ylva Bengtsson kunde konstatera att det inneburit en rejäl smäll när de utländska besökarna helt uteblivit.

– I vår butik i Fältöversten, som är en något mer lokal galleria, går det trots allt lite bättre. Det som är det stora avbräcket där är att folk inte längre har stora kalas. Men man fortsätter trots allt att handla presenter till de egna barnen när de fyller, sa Ylva Bengtsson.

Ibrahim Baylan nickade inkännande:

– Som småbarnsförälder vet man att man inte får glömma sånt.

Ibrahim Baylan sa att han som minister har stort intresse av höra direkt från de näringsidkare som drabbats av pandemikrisen.

– Många frågar oss i regeringen: ”Hur ser planen ut?”. Det sanna svaret är att vi inte fullt ut kan veta. Detta är något vi aldrig tidigare varit med om. Vi är i ett mycket svårt läge. Vi kan bara hoppas, men ingen kan idag säga hur länge detta varar. Men vi sitter alla i samma båt.

Ylva Bengtsson sa att hon blivit positivt överraskad hur fort det gått att ta fram stödåtgärder som lån och korttidspermitteringar.

– Det har varit enormt viktigt för att klara vår verksamhet. Men den verkligt stora svårigheten är såklart hyrorna.

Frustrationen att det inte funnits ett tydligt regelverk för det nya hyresstödet delades sannolikt av samtliga i sällskapet. Något som Ibrahim Baylan sade sig ha förståelse för.

– Men att från ax till limpa ta fram en helt ny lagstiftning på tolv dagar är trots allt rekordfart, konstaterade han.

Paketet på fem miljarder kronor är alltså riktat mot de hyresvärdar som sänker hyran mellan den 1 april (det går att ansöka retroaktivt) och den 30 juni för näringsidkare inom till exempel sällanköpshandel, hotell och restaurang. Som hyresvärd kompenseras man med som mest 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Men kommer fem miljarder att räcka?
– Fem miljarder är under normala omständigheter väldigt mycket pengar. Och det är det i det här fallet också. Men eftersom krisen slår djupt och brett är det en bedömning. Nu är detta en rättighet man som näringsidkare kommer att ha, visar det sig att det är sex miljarder som behövs, då är det den summan som det blir. Det är alltså inte ett tak, utan en bedömning, sa Ibrahim Baylan.

Per enskilt bolag finns det ett tak på max 800 000 euro. Det innebär med andra ord att det för en större koncern kan innebära mindre pengar till varje enskild enhet.

– Det stämmer. Men det är alltså inte regeringens beslut, utan villkorat av EU:s lagstiftning för statsstöd, sa Ibrahim Baylan.

Näringsministern betonar att det framförallt ska vara ett stöd till små aktörer. Men den förteckning över vilka branscher som kommer att omfattas är mycket omfattande.

Innebär inte det en stor risk att stödet kan komma att gå till branscher som trots allt klarar sig relativt bra genom krisen?
– Det är alltid ett problem med generella åtgärder. Vi har försökt att, tillsammans med Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita, träffa de delar av näringslivet där vi vet att behovet är stort. Det är det därför det är utformat så detaljerat med SNI-koder och annat. Men man kan aldrig utesluta att det också hamnar hos någon som inte har ett lika stort behov. Fast i det läge vi nu är i har det varit viktigare med snabba åtgärder snarare än att det ska bli helt perfekt, sa Ibrahim Baylan.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, har tidigare uttryckt oro för att regeringen och Ibrahim Baylan med stödets utformning skapar orealistiska förväntningar om sänkta hyror. Därför var han nöjd med de besked som gavs under dagens möte.

– Det var uppenbart att näringsministern var mycket intresserad av att lyssna till fastighetsbranschens förutsättningar och hur fastighetsägare agerar för att underlätta för sina lokalhyresgäster i den akuta krisen. Ett mycket välkommet besked var också att Ibrahim Baylan bjöd in fastighetsbranschen att delta aktivt i arbetet med hanteringen av krisen framöver och kommande stödpaket. Ett arbete som vi naturligtvis kommer bidra i, sa Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]