[ Annons ]

Publicerat 20 oktober, 2014

Näringsdepartementet – en naturligare hemvist

Första dagarna på ett nytt jobb kan vara förvirrande men också spännande och utmanande. Rimligen är det så som Mehmet Kaplan, Sveriges nye bostadsminister tillika minister för stadsutvecklingsfrågor, känner det just nu. Det finns mycket att ta tag i för den nye ministern, men samtidigt vet vi att regeringen Löfven har ett svagt parlamentariskt underlag […]

Första dagarna på ett nytt jobb kan vara förvirrande men också spännande och utmanande. Rimligen är det så som Mehmet Kaplan, Sveriges nye bostadsminister tillika minister för stadsutvecklingsfrågor, känner det just nu.

[ Annons ]

Det finns mycket att ta tag i för den nye ministern, men samtidigt vet vi att regeringen Löfven har ett svagt parlamentariskt underlag i riksdagen. Mehmet Kaplan och regeringen måste söka ett brett stöd för sin politik och för de fortsatta reformer som behövs om Sverige ska få en fungerande bostadsmarknad och ett ökat bostadsbyggande. Det tycker fastighetsbranschen bara är bra. Vi behöver spelregler som sträcker sig över flera mandatperioder.

Vi behöver spelregler som sträcker sig över flera mandatperioder

Den nye bostadsministern placeras på Näringsdepartementet, där även infrastrukturfrågorna hanteras. Det är en förändring som väcker förhoppningar i fastighetsbranschen. Kopplingen som görs mellan bostäder, stadsutveckling och infrastruktur kan förhoppningsvis underlätta ett helhetstänk när det gäller att samordna bostadsbyggandet med annan samhällsplanering.

I miljön på Näringsdepartementet blir det förhoppningsvis enklare att se vår bransch som en naturlig del av svenskt näringsliv. Bostäder har naturligtvis en social dimension, men det är viktigt att i den dagliga politiska hanteringen betrakta tillhandahållande av såväl bostäder som lokaler som den värdefulla näringsverksamhet det är.

Regeringens mål är att bygga 250 000 bostäder till år 2020. Det är inte orealistiskt. Alliansregeringen genomförde omfattande och av fastighetsbranschen uppskattade avregleringar som kommer att möjliggöra för byggherrar och entreprenörer att snabbare få spaden i jorden.

Det blir också lättare att bygga där folk vill bo och att bygga bostäder som folk är beredda att betala för. För dessa beslut har det funnits ?en bred politisk majoritet och den nya regeringen har heller inte hotat med några återställare. Det är positivt och borde skapa en grund för fortsatta förändringar i politisk enighet.

Enighet blir däremot svårare att nå kring regeringens förslag att återinföra subventioner för att stimulera nybyggande. Det ska ske i form av en ”bostadsmiljard” som ska fördelas till kommunerna.

Synen på subventioner har varit en politisk stridsfråga under decennier och det är värt att påminna om att det heller inte är något som branschen har bett om. Vi har tvärtom varit tydliga med att om fastighetsbolagen får möjligheter att verka på mer marknadsmässiga villkor så behöver vi inga subventioner. Men om riksdagen klubbar beslutet om stimulansmiljarden vill vi gärna vara med och diskutera hur bidraget ska utformas så att det blir mycket bostäder för pengarna, utan att konkurrenssnedvridande effekter uppstår.

Den nya regeringens bostadspolitik är viktig för fastighetsbranschen, men ännu viktigare för landets alla fastighetsföretag är den ekonomiska politik och den politik för företagande som den nya regeringen vill föra. Det finns ett självklart samband mellan fastighetsbranschens lönsamhet och möjligheter att investera och den ekonomiska utveckling som Sverige har.

Sverige har under en tid haft en ekonomi i bra balans och därtill låga räntor och låg inflation. Om även den nya regeringen har denna ambition kommer Sveriges fastighetsföretag att kunna fortsätta vara en viktig motor i samhällsutvecklingen. Om regeringen därtill öppnar för fortsatta reformer som förbättrar hyressättning och bostadsbyggande finns det goda förutsättningar för att målet om 250 000 nya bostäder kan förverkligas och att vi närmar oss en bostadsmarknad i balans.

Välkommen till det nya jobbet Mehmet, ?fastighetsbranschen ser fram mot ett konstruktivt samarbete!

Reinhold listar

1. Fastighetsägarna Sverige fyller 100 år i år. Men låt oss inte blicka för mycket bakåt – det stora och viktiga arbetet ligger alltid framför oss.

2. Allt fler tvivlar på förslagen från Företagsskattekommittén. Men det räcker inte att tvivla, förslagen måste förkastas!

3. Ny regering, ny bostads- och stadsutvecklingsminister, ny ordförande i Hyresgästföreningen. Det gäller att se nya möjligheter för en stark fastighetsägar­organisation som sätter samverkan högt.

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]