Kraftvärmeverk eldas ofta till största del med hushållsavfall. Vatten hettas upp till ånga som via en värmeväxlare värmer upp vattnet i fjärrvärmenätet. Foto: Sundsvall Energi.
Publicerat 15 november, 2016

När värme blir kyla

När det värmer som bäst finns det gott om kyla. Med fjärrvärme eller solenergi som källa kan ventilationsaggregat med så kallad sorptiv kyla vara den mest miljövänliga och billigaste lösningen till bra inomhusklimat.

Sverige anses vara ett kallt land i norra Europa men kyla håller trots det så sakteliga på att bli en allt mer efterfrågad vara under den varma tiden av året. Det beror dels på att vi fått ett varmare klimat och att fastigheterna har allt bättre isolering, men också att vi ställer högre krav på bra inomhuskomfort.

[ Annons ]

Kyla har blivit en hygienfaktor på kontor och nu är det även bostadsrättsföreningar som börjat efterfråga svala lägenheter på sommaren. Det är något nytt som vi inte är vana vid.

–Kyla har blivit en hygienfaktor på kontor och nu är det även bostadsrättsföreningar som börjat efterfråga svala lägenheter på sommaren, det sistnämnda är något nytt som vi inte är vana vid, säger Lina Enskog Broman, områdesansvarig för teknisk utveckling på Svensk fjärrvärme.

För fjärrvärmebolagen är det förstås intressant att få avsättning för sina produkter även på sommaren då det råder ett överskott av spillvärme från till exempel avfallsförbränning. Det är därför som fjärrvärmebolagen blickar mot det som kallas sorptiv kyla. En teknik som funnits sedan 1950-talet men nu med allt modernare system blivit kostnadseffektivt nog för att lanseras i större skala.

Ju varmare det är, desto kallare kan luften bli, och är luften för fuktig torkas den först för att sedan fuktas igen. Att utnyttja och förstärka skillnader i temperatur är en gammal beprövad metod som används bland annat i värmepumpar. Med sorptiv kyla är källan till kyla avdunstning av vatten som får lufttemperaturen att falla. Illustration: Munters
Ju varmare det är, desto kallare kan luften bli, och är luften för fuktig torkas den först för att sedan fuktas igen. Att utnyttja och förstärka skillnader i temperatur är en gammal beprövad metod som används bland annat i värmepumpar. Med sorptiv kyla är källan till kyla avdunstning av vatten som får lufttemperaturen att falla. Illustration: Munters

–Vi vill självklart sälja mer energi på sommaren och när marknaden för kylda lokaler ökar ser vi fördelar för såväl oss som fastighetsägarna att satsa på sorptiva anläggningar, säger Patrik Hermansson, affärsutvecklare på Öresundskraft i Helsingborg.

En modell som fjärrvärmebolaget tagit fram tillsammans med tillverkaren Munters är att erbjuda lokala fastighetsägare som redan är uppkopplade mot deras fjärrvärmenät ett leasingavtal. I avtalet står Öresundskraft för inköp, installation och driftsgaranti av sorptiva kylanläggningen under tio år. Fastighetsägaren betalar leasingkostnad och för förbrukning.

–Det finns fortfarande en osäkerhet om hur bra dessa anläggningar fungerar så vi vill göra det tryggt och enkelt för fastighetsägarna. Dessutom möjliggör vi för fastighetsägare som vill fokusera på sin kärnverksamhet att hyra ut lokaler genom att ta ansvar för driften, säger Patrik Hermansson.

Vill fastighetsägare ändå ta hela investeringen själva kan man köpa aggregatet direkt av Munters och anlita Öresundskraft som en lokal servicepartner. Det finns, säger Patrik Hermansson, även möjligheter att mötas i avtal någon stans mittemellan. Affärsmodellen är inte huggen i sten.

Tekniken med sorptiv kyla har sin grund i Carl Munters patent och utvecklas kontinuerligt enligt Anders Granstrand, försäljningsansvarig för dessa produkter på Munters.

Vid jämförelse med standardanläggning med kompressorkyla är det viktigt att ta hänsyn till både investering, drift och underhåll, säger han, då sorptiv kyla kan innebära en större investering.

–Men om man ser till helheten har sorptiv teknik fördel i längden. En kWh fjärrvärme ger 1,5 kWh kylenergi och det till en kostnad av runt tio öre per kWh. Använder man vanliga kylsystem är kostnaden mellan 25–30 öre för samma effekt.

Dessutom påpekar Anders Granstrand att man i sorptiva aggregat har värmeåtervinning där 90 procent av värmen i den utgående luften kan tas tillbaka. Så det finns vinster även under vinter-halvåret. Även luftfuktigheten går enkelt att reglera utan att annan utrustning krävs. Det är därför som även konsertsalar, museer, bibliotek och industrier där det är noga med luftfuktighet har införskaffat systemen.

img_2347-tryck
Whilborgs fastighet i Helsingborg är en referensanläggning för sorptiv kyla. Nu pågår intrimningen. Foto: Wihlborgs fastigheter.

När det var dags för till- och ombyggnad av fastigheten på Muskötgatan i Helsingborg tog Wihlborgs chansen att bli referensanläggning för sorptiv kyla, i samarbete med Öresundskraft.

–Vi hade en dialog om framtida system och landade i att det är onödigt att så mycket fjärrvärme blir outnyttjat under sommaren när vi behöver kyla, säger Bob Runesson, projektledare på Wihlborgs i Helsingborg.

Resultatet är en anläggning som ska leverera kyla i lokaler där ett el- och vvs-företag är hyresgäster. Kostnaden för anläggning och installation är enligt Bob Runesson i paritet med det man skulle betalt för ett ordinärt kylsystem. Den långsiktiga kalkylen vet han idag ingenting om.

–Vi installerade i somras och det blir väl först efter nästa sommar vi sitter på något facit. Nu börjar intrimning av anläggningen.

Som referensanläggning ska fastigheten i Helsingborg vara öppen för andra fastighetsägare att besöka. Faller experimentet väl ut är Wihlborgs plan att ersätta fler befintliga anläggningar med sorptiv kyla.

 

bild-020-tryck
Solfångare kopplade till en sorptiv anläggning kan göra fastigheter nästan helt oberoende av inköpt kraft till kyla. Mikael Yllman från Statens fastighetsverk tittar till anläggningen.

HÄMTA KYLAN FRÅN SOLEN

Om finansminister Magdalena Andersson tar hissen upp på finansdepartementets tak kan hon på nära håll se hur det sparas pengar i statskassan. Här mitt i Stockholm city har Statens fastighetsverk installerat 250 kvadratmeter solfångare som ger energi till kylanläggningen under sommaren. Efter tre år i drift har oerhört lite fjärrvärme behövt tillföras för att kyla ner lokalerna i regeringsbyggnaden där finans- och justitiedepartementet sitter. Värmen från solpanelerna räcker till att torka luften i systemet, bevisligen även molniga dagar.

Ombyggnaden av fastighetens ventilations-, kyl-  och värmesystem har minskat energibehovet med 50 procent, ett resultat bättre än förväntat. Exakt hur stor del som solpanelen bidrar med vet man inte, sådana mätningar är inte gjorda.

–Satsningen var lönsam samma sekund som vi byggde. En ordinär kylanläggning hade kostat åtskilliga miljoner mer, säger Mikael Yllman, VVS-specialist på Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk har tolv andra anläggningar med sorptiv kylning och frågan är förstås om även de kan förses med solpaneler.

–Inget är planerat just nu. Solpaneler kräver stora ytor och våra hus som ofta ligger centralt har sällan det, dessutom är det mesta kulturminnesmärkt och då är det knepigt att göra stora förändringar, säger Mikael Yllman.

Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik på Chalmers i Göteborg menar att det fortfarande är svårt att få lönsamhet i solanläggningar.

–Vi har mer energi än det behövs i Sverige och det ger låga energipriser vilket gör att det inte alltid är så lönsamt att installera solsystem eller anläggningar som använder fjärrvärme för den delen, man jag kan tänka mig att de sorptiva systemen kan ha en bra kalkyl om de är tillräckligt stora.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]