Terje Johansson, vd MKB Fastigheter.
Publicerat 9 mars, 2018

”När det investeras i ett område så står det för någonting viktigt”

Det råder inger motsatsförhållande mellan goda affärer och ett framgångsrikt arbete mot segregation. Det menar Terje Johansson, som är vd för kommunala MKB Fastigheter och även ordförande i Sabo:s integrationsråd.

MKB, Malmö stads kommunala bostadsbolag, har under flera år gått med rejäl vinst. I och med försäljningen av delar av beståndet till det nybildade Rosengårds Fastighets AB, som man äger tillsammans med Balder, Heimstaden och Victoria Park, gjorde MKB en realisationsvinst på nästan 600 miljoner

[ Annons ]

– Men försäljningen gjorde vi inte i vinstsyfte, utan för att gemensamt kunna stärka Rosengård rent socioekonomiskt. Men det innebär också att vi nu kan lägga 100 miljoner på trygghetsatsningar.

Så höjda fastighetsvärden tycker han inte ska ställas i kontrast till att motverka segregation. Tvärtom.

– När det investeras i ett område så står det för någonting viktigt.

Terje Johansson tar som exempel det planerade 22 våningar höga tornet, med bostäder, affärslokaler och utsiktsplats som ska bli Rosengårds nya landmärke. En viktig signal om att man bryr sig och vill satsa, menar Terje Johansson.

– Det tas emot med stor entusiasm bland de boende. Lika viktigt är att Rosengård får en egen tågstation i slutet av året. Dels är det bra i sig att man bygger ihop städer och tar bort såväl fysiska som sociala barriärer. Men bara det att det investeras är i sig viktigt.

Å andra sidan, det höjer fastighetsvärdena och i slutändan också hyrorna. Och tillgång till billiga bostäder pekas ut av många som det viktigaste för att lösa integrationsproblem.

– Men det kan aldrig vara ett alternativ att inte investera i ett område. Och det är ju inte heller så att man tar bort befintliga bostäder bara för att man bygger nytt, säger Terje Johansson.

Och han betonar att det trots allt, i alla fall för mkb:s del, handlar om marginellt högre hyra på relativt lång sikt i det befintliga beståndet.

I den svenska debatten kring segregation läggs stor vikt på vilken adress folk bor på. Men det är inte där Terje Johansson har sitt fokus.

– Vi ska inte välja åt andra var de ska bo och verka. Visst är det roligt om fler vidgar sina vyer och vill flytta till våra områden. Men vi är inte ute efter att få en annan typ av hyresgäster.

Culture Casbah är ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt. Ambitionen är att bygga ihop Rosengård med övriga Malmö och samtidigt ge stadsdelen och dess befolkning ett rejält lyft. I planerna ingår
ett 22 våningar högt torn.

Därför har man i stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, som drivs av det gemensamhetsägda Rosengårds Fastighets AB, valt att fokusera på att skapa möjligheter till möten i ett område som tidigare har varit ganska avskilt från övriga Malmö. Här finns också satsningen på ”bokaler” som ett sätt att främja entreprenörskap och skapa mötesplatser.

Terje Johansson kan tydligt se hur samhället är mer segregerat idag än för tio år sedan. Stora satsningar till trots, det finns frågor utanför det enskilda bolagets ramar som om de löstes skulle förbättra förutsättningarna avsevärt.

En viktig signal är att man bryr sig och vill satsa.

– Det viktigaste är att ändra Ebo-lagstifningen, säger Terje Johansson.

Han pratar alltså om den lag som infördes 1994 som gör det möjligt för en asylsökande att att ordna boendet på egen hand, oftast hos vänner och släktingar.

Att förändringar är på gång tycker Terje Johansson är bra, om än på tok för sena. Han ser också positivt på förslagen om skärpta straff för handel med svarta hyreskontrakt. För som Terje Johansson konstaterar – Ebo-lagens intention om att fritt kunna välja bostadsort inskränker friheten för andra.

– Om man via en lagskärpning skulle kunna komma överens mellan hyresgäst och hyresvärd om hur många som faktiskt får bo i en lägenhet skulle det också bli lättare att säga nej till släktingar och andra som trycker på för att få bo i lägenheten.

Terje Johansson anser att det ökade slitaget i lägenheterna är ett marginellt problem i förhållande till de rent mänskliga värdena.

– Det handlar om allt från att tvingas sova i skift till barn som inte kan göra sina läxor, men också att när man bor trångt, så stör man sin omgivning. Därför bygger det friktioner som inte är bra.

Lär mer: 

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/integration-handlar-om-mjuka-varden/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/en-fjardedel-av-all-nyproduktion-bor-ha-lagenheter-med-inkomstbaserade-hyror/

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]