Erik Nylund, drift- och säkerhetschef på AMF Fastigheter som äger Gallerian i Stockholm, påpekar att det inte räcker med utrustning. Personal som vet hur den fungerar är lika viktigt.
Publicerat 28 september, 2017

När det är sekunder som avgör

En hjärtstartare kan vara avgörande vid en akutsituation, men det krävs också kunskap. Så här kan ett fastighetsföretag arbeta för att rädda liv.

Varje dag drabbas i genomsnitt 27 personer av hjärtstopp i Sverige.

[ Annons ]

Med cirka 50 000 besökare per dag är det högst sannolikt att något av hjärtstoppen någon gång kommer att ske i köpcentret Gallerian i Stockholm. Så har också skett.

Rent statistiskt är det färre än två av de 27 som drabbas som kommer att överleva. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med tio procent för varje minut som går innan behandling startar. Med andra ord är det livsavgörande om någon som befinner sig i närheten snabbt sätter igång hjärt-lungräddning, helst i kombination med hjärtstartare (defibrillator) i väntan på att ambulans anländer.

Därför är förutsättningarna för att det ska sluta väl trots allt, relativt god om hjärtstoppet sker just här i Gallerian som i likhet med många andra offentliga platser har utrustats med hjärtstartare.

– Vi var med i det absolut första försöket med utplacering av hjärtstartare ihop med Södersjukhuset 2006. Och det har vi fortsatt att ha sedan dess, säger Erik Nylund som är drift- och säkerhetschef på AMF Fastigheter som äger Gallerian.

Snabb hjälp och rätt utrustning räddar liv.

Två stycken finns inne i själva Gallerian och det finns även flera på byggprojektet som just nu pågår i de delar av Gallerian som är avstängda, på de nyöppnade hotellen intill och på flera av arbetsplatserna. Och de har kommit till användning ett par gånger.

– Senast gången var relativt nyligen. En person segnade ner. Väktare tillkallades och det var även två poliser här och handlade. De hjälptes åt, använde hjärtstartaren och personen var talbar när ambulansen kom. I efterhand har vi fått information att han klarade sig tack vare den snabba insatsen, säger Erik Nylund.

För det räcker inte bara att hjärtstartarna sitter prydligt uppmärkta på väggen. Det krävs även att någon vet att agera. Och som Erik Nylund påpekar, hjärt-lungräddning är inte svårt men man bör gå en kurs för att lära sig det korrekta utförandet.

– All vår driftspersonal som rör sig ute på handelsplatsen går en utbildning varje år. Vi har också krav på att personalen ska vara utbildad när vi handlar upp bevakning, säger Erik Nylund.

Säkerhetstänket är ständigt närvarande här i Gallerian.

– Ta exempelvis våra floor managers. De ronderar dagligen med uppgiften att vara tredje persons ögon. Gör vi olika event och ställer upp saker tillfälligt ska de titta på om utrymningsvägarna fungerar ändå, om något sticker ut och är farligt och så vidare, säger Erik Nylund.

Eftersom Gallerian till stor del samtidigt är en byggarbetsplats just nu är det extra högt tempo i säkerhetsarbetet.

– Den största utmaningen i en anläggning som denna är personsäkerheten och att utrymningsvägarna fungerar. Under tiden som bygget pågår har vi en person som enbart arbetar med uppgiften att se till att inga utrymningsvägar är blockerade av byggmaterial och annat, säger Erik Nylund.

Tillgängligheten är såklart lika viktig om det handlar om att utrymma hela handelsplatsen eller om det är en enda person med hjärtstillestånd som snabbt behöver akutvård.

– Eftersom vi hela tiden flyttar väggar och gör om så har vi ständiga möten med byggledningen för att diskutera säkerhetsfrågor och vi håller hela tiden räddningstjänsten informerade, säger Erik Nylund.

SÅ FUNGERAR HJÄRTSTARTAREN

Vid plötsligt hjärtstopp är tiden avgörande. Med kraftiga bröstkompressioner skapar man blodcirkulation och genom att växelvis göra inblåsningar syresätts blodet. På så vis skyddas hjärnan och andra organ från skador tills professionell hjälp anländer. Genom att hjärtstartaren känner av hjärtverksamheten kan den ge en strömstöt som återställer den normala rytmen och får hjärtat att slå igen.

Dagens hjärtstartare är enkla att använda. De ger talade instruktioner till användaren hur man ska göra och känner själva av hjärtfrekvensen och kan därför inte ge en stöt i onödan.

Innehavaren av en hjärtstartare åtar sig inget medicinskt eller juridiskt ansvar. Men det är viktigt att se till att utrustningen fungerar och att den går att använda. Kontrollera bäst före datum på elektroder och batterier och beställ nya, annars kanske de inte fungerar när det väl behövs.

På www.hjartstartarregistret.se kan man anmäla att det finns en hjärtstartare. Med appen Rädda Hjärtat hittar du närmaste hjärtstartare och får instruktioner i akutsituation, vid både hjärtstopp och luftvägsstopp.

 Lär dig mer: Gå till Hjärt- och lungfondens webbplats.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]