NAI Svefa har förvärvat Fasticon med dotterbolag. Foto: Shutterstock.
Publicerat 29 juni, 2016

NAI Svefa köper Fasticon

NAI Svefa förvärvar Fasticon AB med det helägda dotterbolaget Fasticon Väst AB. Bolagets långsiktiga mål är att bli den ledande fastighetsrådgivaren för både offentlig och privat sektor i Sverige.

– Vi har under de senaste åren breddat vår rådgivning som en naturlig fortsättning på våra fastighetsekonomiska och fastighetsrättsliga tjänster. Den strategiska och operativa förvaltningsrådgivning som Fasticon har är unik sitt slag. Fasticon har liksom vi sett en ökad efterfrågan på rena strategi- och organisationsfrågor och tillsammans med tidigare förvärvet av Sensa blir vi riktigt starka i synnerhet mot offentlig sektor, säger Mikael Lundström, koncernchef på NAI Svefa, i ett pressutskick.

[ Annons ]

Fasticons affärsmodell bygger på att erbjuda rådgivning och tjänster i hela värdekedjan för fastighetsrelaterade verksamheter. Bolaget har en rådgivande profil mot förvaltningsfrågor.

Fasticon har också ett strategiskt samarbete i kompetensfrågor med Fasticon Kompetens AB, som för cirka ett år sedan såldes till annan ägare.

– Fasticon har sedan starten varit inriktad mot att ge långsiktig och kvalificerad rådgivning inom fastighetsföretagande och fastighetsförvaltning. Vi är i dag partnerägt och har inför förestående generationsskifte sökt en mer långsiktig ägarstruktur. Samgåendet med NAI Svefa ger fantastiska förutsättningar för en fortsatt tillväxt och en stark plattform för att utveckla verksamheten till nytta för våra medarbetare och kunder, säger Lennart Andersson, grundare och huvudägare av Fasticon.

Fasticon kommer fortsatt att verka under sitt eget varumärke men koncernens gemensamma kunder kommer att erbjudas en bredare rådgivning. Fasticons nuvarande partners kommer att arbeta vidare i Fasticon AB som blir ett dotterbolag inom Svefa- koncernen.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]