Mikael Lundström, vd på Svefa. Foto: Svefa
Publicerat 2 juni, 2016

NAI Svefa köper bolag inom företagsrådgivning

NAI Svefa förvärvar Sensa Corporate Advisors och tillsammans tas ytterligare ett steg i satsningen mot strategisk kvalificerad rådgivning.

NAI Svefa har under de senaste åren utvecklat en allt bredare rådgivning mot den högsta ledningen hos befintliga kunder inom kommuner, landsting och privata fastighetsbolag. Med det genomförda förvärvet stärker NAI Svefa detta segment av rådgivning med ytterligare tio seniora rådgivare.

[ Annons ]

– Då vår fastighetsekonomiska rådgivning i många fall påverkar våra uppdragsgivares organisation och ledning är förvärvet av Sensa en naturlig breddning av vår rådgivning som gagnar våra kunder. Dessutom kan vi med våra resurser ytterligare utveckla Sensas starka position i energisektorn, säger Mikael Lundström, VD på NAI Svefa.

Sensa är managementkonsulter som framgångsrikt har bistått med kvalificerad rådgivning till företag i flera branscher, fastighets- och energibolag samt landets kommuner. Genom ett samgående med NAI Svefa och deras breda fastighetsekonomiska kunnande breddar vi erbjudandet till våra kunder genom att koppla ihop vårt styrning- och ledningsperspektiv med våra uppdragsgivares fastighetsinnehav, säger Andreas Hagberg, VD på Sensa.

Sensa kommer fortsatt att verka branschoberoende och under eget varumärke men flertalet av våra kunder kommer att erbjudas en bredare rådgivning. Sensas nuvarande partners kommer att arbeta vidare i Sensa.

Tillsammans skapas en unikt stark bas för kvalificerad rådgivning i gränslandet mellan politik och näringsliv.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]