[ Annons ]

Kom ihåg att lika mycket som du vill ha ett lån, vill banken ha dig som kund. Utnyttja det! Ett av råden från Fastighetsägarna Sveriges chefekonom - Tomas Ernhagen till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hushåll.
Publicerat 30 april, 2013

Några råd på väg till banken

Kom ihåg att lika mycket som du vill ha ett lån, vill banken ha dig som kund. Utnyttja det! Ett av råden från Fastighetsägarna Sveriges chefekonom - Tomas Ernhagen till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hushåll.

Förra året rasade ett ränteuppror på twitter och på tidningssidorna. Det visade att folk inte längre styrs av tankelåsningen att ett banklån kräver underdånighet och lojalitet. Med den digitala tekniken har det blivit lätt att söka information om räntenivåer och finansieringsalternativ. I en sådan värld får kunden makt och otrohet lönar sig. Utnyttja det! Det är det första och mest grundläggande rådet till såväl hushåll som företag. Kom ihåg, att lika mycket som du vill ha ett lån, vill banken ha dig som kund. Förbered dig noga inför kontakten med banken. Prata med grannar och vänner om deras räntor, läs tidningarnas ekonomi-sidor och jämför bankernas erbjudande. Givetvis ska du inte bara vända dig till en bank. Minst tre tycker jag är en bra utgångspunkt.

[ Annons ]

Råden ovan gäller kanske främst enskilda hushåll, men i grunden gäller samma sak för fastighetsbolag. Till skillnad från hushållen, ändrades dock situationen för fastighetsbolagen av krisutbrottet 2008. Konkurrensen minskade när utländska- banker lämnade Sverige. De svenska passade på att skruva åt tumskruvarna på sina bolagskunder, ofta med hänvisning till de nya finansiella regler som sköljde fram i krisens kölvatten. Trots det kan krisen långsiktigt visa sig vara fördelaktig för vissa fastig-hetsbolag. När bankvillkoren blev tuffare, ökade intresset för andra finansieringsformer. Sakta men säkert har bolag börjat ge ut egna värdepappersprogram (obligationer och certifikat) och ta in kapital via preferensaktier. Allt det där befinner sig ännu i sin linda, men mönstret är satt. Ett råd till bolagsledningarna är att göra allt för att exploatera dessa ”nya” marknader och visa banken (för den kommer att vara viktig även i framtiden) att det finns alternativ.

De flesta fastighetsbolag har bra koll på detta. En företagskategori som ofta har lite sämre koll är bostadsrättsföreningarna. Nu reagerar väl de flesta som bor i en sådan förening. Vi är väl inget företag? Jo, enligt banken är ni det. När bankerna för ett par år sedan fasade ut den rörliga räntan till förmån för tremånadersräntan, informerades bolånekunderna. Lagen krävde det. Eftersom bostadsrättsföreningarna betraktades som företag, behövdes ingen information ges med följden att många fick betala en till två procentenheter högre ränta än vad de skulle ha behövt. Det är självfallet helt fel av banken att likställa föreningens kassör med ekonomichefen i ett företag, men så är det. Bostadsrättsföreningen förväntas söka upp informationen själv.

Prata med grannar och vänner om deras räntor, läs tidningarnas ekonomisidor och jämför bankernas erbjudande.”

Mitt bästa råd till styrelsen är därför att löpande diskutera föreningens lån under sina möten. Det räcker inte med att göra det i samband med årsstämman, vilket tyvärr är alltför vanligt. I övrigt gäller samma råd som för privatpersoner. Läs på, var föreberedd och fråga runt hos flera banker. En sak som före-ningen bör diskutera är hur lånen ska fördelas mellan föreningen och dess medlemmar. Ekonomiskt sett är det en fördel om medlemmarna tar på sig en större del, eftersom de kan göra ränteavdrag. Det kan vara en känslig fråga, men det är absolut värt att väcka frågan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]