[ Annons ]

Kontor i Stockholms centrala delar har 12,7 procents ökad totalavkastning. Foto: Shutterstock.
Publicerat 21 februari, 2018

Något sämre totalavkastning 2017

Totalavkastningen för fastigheter sjönk något under 2017 men är fortfarande på hög nivå. Det är framför allt kontorsmarknaden i Stockholm som driver upp siffrorna, visar statistik från MSCI.

Totalavkastningen, det vill säga direktavkastningen plus värdeförändringen, för 2017 landade på 10,8 procent, en siffra som är något lägre än de två åren innan då avkastningen låg på 13,9 respektive 14,0 procent. Direktavkastningen har gått ner något, från 4,4 till 4,2 procent (lägsta siffran sen 1990) men det är framför allt värdehöjningarna på fastigheterna i Sverige som inte gått upp i samma takt som 2016 och 2015.

[ Annons ]

– Vi kan nu konstatera att det varit åtta år av värdeuppgång, och om man jämför investeringar i fastigheter följer de rätt väl aktiemarknaden, säger Rikard Eliasson, analytiker på MSCI.

Sektorn som framför allt gått bäst är kontor, med 12,7 procents ökad totalavkastning, och området som sticker ut är kontor i Stockholms centrala delar. Även Göteborg har bra ökningar medan Malmös kontorsmarknad varit relativt svag under 2017.

För bostäder är totalavkastningen 8,0 procent där Stockholms innerstad visar svagast siffror. Bevisligen är prisnivån för bostadshusen redan på hög nivå och dessutom är det som bekant låg direktavkastning på grund av reglerade hyror.

I MSCI beräkningar är det tydligt att de som satsar på aktiv förvaltning och innehar stora fastigheter visar den bästa totalavkastningen, den nischen ökade med 29,1 procent.

Totalavkastningen svenska fastighetsmarknaden:

10,8 % – 2017
13,9 % – 2016
14,0 % – 2015

Källa: MSCI

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]