Publicerat 7 maj, 2021

Något lägre förvaltningsresultat för Rikshem under första kvartalet

Bostadsbolaget Rikshem, som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF, redovisar lägre förvaltningsresultat under första kvartalet.

- Vi har en god totalavkastning och verkar inom starka segment som haft en fortsatt bra utveckling under det senaste året när andra fastighetssegment haft det betydligt tuffare. Intäkterna är stabila men kostnaderna högre till följd av en kallare och mer snörik vinter än förra året. Förvaltningsresultatet minskar som en följd av framför allt avyttringen av en större portfölj i Östersund under 2020. Rikshem har nu, inklusive våra joint ventures, ett fastighetsvärde över 55 miljarder kronor och vi fortsätter utveckla bolaget genom framförallt investeringar i befintligt bestånd, säger vd Anette Frumerie.

Hyresintäkterna uppgick till 760 miljoner kronor (761), en minskning med 0,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 400 miljoner kronor (413), en minskning med 3,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 275 miljoner kronor (282), en minskning med 2,5 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 336 miljoner kronor (316), en ökning med 6,3 procent mot föregående år.

Rikshem, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter760761-0,1%
Driftöverskott400413-3,1%
Förvaltningsresultat275282-2,5%
Nettoresultat3363166,3%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]