Foto: Shutterstock.
Publicerat 13 maj, 2019

Något lägre bostadsbrist i år

I år det 240 av landets 290 kommuner som anser att det är underskott på bostäder, inte så illa som 2017 då 255 kommuner rapporterade brist till Boverket. ”Den här enkäten är inget exakt instrument utan visar mer än känsla av hur bristen uppfattas av personal på kommunerna”, säger Maria Pleiborn, bostadsexpert på WSP.

I Boverkets bostadsmarknadsenkät får kommunerna ge sina bedömningar i olika bostadsfrågor. Med underlag från alla 290 kommuner gör sedan Boverket en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige och det ofta den som kommuniceras i debatten.  Årets enkät visar en liten förbättrad situation där 83 procent av Sveriges kommuner anser att det finns en bristsituation.

[ Annons ]

Något fler kommuner uppger att de har en bostadsmarknad i balans jämfört med tidigare år. Totalt 46 kommuner, eller 16 procent, uppger att bostadsmarknaden är i balans. Det är främst små kommuner som rapporterar balans på bostadsmarknaden.

Som väntat har alla kommuner i storstadsregionerna och större högskolekommuner underskott på bostäder. Det är bara fyra kommuner i landet som har överskott på bostäder. I första hand är det fler hyresrätter som efterfrågas, inte minst större lägenheter. Ingen överraskning är heller att det är ungdomar, studenter och nyanlända som har svårast att hitta bostad, även om läget förbättrats något för den sistnämnda gruppen. På tre år har antalet kommuner som bedömer att det finns ett underskott på bostäder för nyanlända personer minskat från 272 kommuner till 221.

– Det finns säkert ett värde i dessa enkäter men man ska vara medveten om det inte är solklara definitioner i vad som är underskott och lite beroende på vem det är som svarar kan även resultatet variera från år till år. Det finns kommuner som verkligen analyserat och andra som mer håller upp fingret och känner hur det blåser, säger Maria Pleiborn på WSP.

Hon menar också att begreppet bostadsbrist kan vara missvisande.

– Det är totalt sett inte så stor bostadsbrist, däremot har vi stora grupper som inte har möjlighet eller råd att komma åt de bostäder som finns.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]