Kartbild Orminge Pylonen och Amperen. Illustration: Nacka kommun.
Publicerat 4 december, 2018

Nacka bjuder in till markanvisningstävling

Nacka kommun bjuder in byggaktörer att lämna anbud för markanvisning för bostäder i två naturnära områden i närheten av Orminge centrum. Det ena området ligger nära Myrsjön och det andra intill ett kommande naturreservat och Centrala parken.

Orminge ligger nära vacker natur och sjöar. Ett större naturreservat och flera vandringsleder finns i närheten. En blandning av villa- och småhusområden, flerfamiljshus från 1960- och 1970-talen, skolor och förskolor, platser för friluftsliv och idrott samt orörd natur omger Orminge centrum. Ett rikt kultur- och föreningsliv präglar Orminge alltsedan centrum och bostäderna i närheten byggdes på 1960-talet. Många talar om Ormingeandan, ett uttryck för stolthet och stark identitet.

[ Annons ]

De bostäderna som ska byggas i området planeras bli klara år 2022–2023.Byggaktörer bjuds in till att lägga anbud på det ena eller båda anbudsområdena inom markanvisningstävlingen. Utvärdering och tilldelning sker separat för varje anbudsområde.

Här är områdena i markanvisningstävlingen:

Pylonen: Här planeras ett flerbostadshuskvarter i fyra till sju våningar på en höjd i närheten av Myrsjön. Ny bebyggelse ska samspela med befintlig topografi.

Amperen: Ett natur- och centrumnära radhuskvarter i två plan planeras för område 2. Radhusen ska utformas med hänsyn till befintlig topografi. Lågskalig, terränganpassad karaktär är viktiga aspekter.

Fakta: Anbudstävlingen

Två anbudsområden, fri upplåtelseform och radhus

Anbuden bedöms i första hand på priset för bostäder, förutsatt att samtliga förutsättningar enligt anbudsinbjudan är uppfyllda.

Pylonen: Cirka 13 500 kvm ljus BTA bostäder fri upplåtelseform (flerbostadshus)

Amperen: Cirka 6 800 kvm ljus BTA bostäder (radhus)

Markanvisningstävlingen pågår 4 december-8 februari 2019.

Anbud ska vara Nacka kommun tillhanda senast fredag 8 februari 2019 kl. 16:30

Anbuden lämnas in via bud i receptionen vid Nacka stadshus

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]