Under renoveringen av Bäckaskog slott, i Kristianstad, har Statens fastighetsverk, SFV, gjort ett historiskt fynd i murverk och i marken under golvet i rum nummer 10.
Publicerat 23 november, 2011

Mystiskt medeltida rum funnet

Under renoveringen av Bäckaskog slott, i Kristianstad, har Statens fastighetsverk, SFV, gjort ett historiskt fynd i murverk och i marken under golvet i rum nummer 10.

SFV håller just nu på att renovera Bäckaskog slotts bottenvåning. Denna del av slottet härstammar delvis från en ursprunglig klosterkyrka från 1200-talet, ombyggd i omgångar under 1500- och 1600-talen.

[ Annons ]

Under arbetets gång har historiska fynd gjorts på platsen och under murverk och i marken under golvet i rum nummer 10har man hittat fynd så intressanta att en byggnadsarkeologisk undersökning inletts. Detta rum utgör sannolikt en del av en medeltida byggnad med hittills okänd funktion.

– Murarna är mycket tjocka vilket är intressant. Vad vi frågar oss nu är vilken funktion den här byggnaden haft i förhållande till den västra delen av klosterkyrkan, det nuvarande tornet. För att få ett svar på gåtan har vi gett Regionmuseet i Kristianstad i uppdrag att genomföra en byggnadsarkeologisk undersökning. Det spännande resultatet väntas vi få inom en månad, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

I renoveringen är det framförallt slottets reception, bar och sällskapsrum som ses över. Det handlar om att laga skador på ytskikt, byta golv och värmerör, ändra placering av radiatorer under fönster samt att byta alla elinstallationer.

– Mycket av det arbete vi just nu utför på Bäckaskog ingår i vårt normala underhållsarbete. Men det är alltid speciellt när vi arbetar med en så här gammal och anrik byggnad. Vi kommer t ex att ändra färgsättningen till varma och kraftiga färger, något som är tidstypiskt för perioden kring 1850-80 och som därmed knyter an till rummen i resterande delar av slottet, säger Mathias Stenström, förvaltare underhåll vid Statens fastighetsverk.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]