[ Annons ]

Myresjöhus kan ställas till ansvar för konstruktionsfelen i enstegstätade fasader. Det är konsekvensen av den dom som Högsta domstolen meddelade idag.
Publicerat 22 december, 2015

Myresjöhus ansvariga för de enstegstätade fasaderna

Myresjöhus kan ställas till ansvar för konstruktionsfelen i enstegstätade fasader. Det är konsekvensen av den dom som Högsta domstolen meddelade idag.

Turerna har varit många kring det trettiotal villor i Svedala med enstegstätade fasader som drabbades av omfattande fuktskador. Ett antal fastighetsägare har stämt entreprenören med krav på ersättning för byte av ytterväggar på villorna som som byggdes 1999–2003.

[ Annons ]

I mars kom domen från Högsta domstolen som klargjorde att det föreligger fel i entreprenaden.  Dock kvarstod frågan huruvida Myresjöhus kunde göras ansvarigt enligt den så kallade begränsningsregeln i entreprenadrätten – trots att metoden med enstegstätade fasader i och för sig inte avvek från branschpraxis.

Den nya domen slår alltså fast att så är fallet. Myresjöhus kan ställas till ansvar för konstruktionsfelen i byggnaderna.

Högsta domstolen skickar nu tillbaka målet till hovrätten för förnyad prövning utifrån de nya förutsättningarna.

– Vi kommer nu att göra en analys av i vilken utsträckning avgörandet är relevant för våra medlemmar i motsvarande situation . Medlemmarnas situation skiljer sig dock från Myresjömålet genom att det inte är fråga om en konsumentsituation, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]