Reglerna för avhysningar från olovliga bosättningar måste förenklas, och det snabbt. Det skriver Fastighetsägarna Stockholms chefjurist Marie Öhrström i en debattartikel, med anledning av onsdagens avsnitt av Uppdrag Granskning i SVT.
Publicerat 24 september, 2015

”Myndigheterna borde hjälpa till mer redan idag”

Reglerna för avhysningar från olovliga bosättningar måste förenklas, och det snabbt. Det skriver Fastighetsägarna Stockholms chefjurist Marie Öhrström i en debattartikel, med anledning av onsdagens avsnitt av Uppdrag Granskning i SVT.

Ansvaret att upplösa olovliga bosättningar på privat mark är orättvist ålagt på den berörda fastighetsägaren, och processen att avhysa de som olovligen brukar fastighetsägarens egendom är alldeles för svår idag. Det menar Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, som i en debattartikel i Dagens Samhälle efterlyser handlingskraft från myndigheterna, inte minst det svenska polisväsendet.

[ Annons ]

”Redan med dagens lagstiftning borde vi kunna kräva mer kraftfulla ingripanden. Enligt polislagen kan polisen avlägsna en person som stör den allmänna ordningen. Men även om en person inte stör den allmänna ordningen har polisen möjlighet att avlägsna en person om åtgärden behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas, skriver Marie Öhström.

Hon poängterar att EU-migranter som försörjer sig genom tiggeri har all rätt att bo i Sverige, men att situationen idag utvecklats till att myndigheterna i princip accepterar ockupation av annans mark och hem när olovliga bosättningar uppstår.

Uppdrag gransknings reportage i SVT den 23 september belyser en ohållbar situation och ännu en aspekt av EU-migranters utsatthet. Men reportaget lyfter också fram en annan problematik. Det är inte acceptabelt att någon, oavsett vem, bor utan tillstånd på annans mark eller flyttar in i någons sommarstuga utan lov”, skriver Marie Öhström och påminner om att allemansrätten inte omfattar olovliga bosättningar.

”Fastighetsägares äganderätt och rätt att fritt förfoga över sin fastighet skyddas i vår grundlag. Olovliga bosättningar omfattas inte av allemansrätten och är olagliga enligt brottsbalken, eftersom det är fråga om egenmäktigt förfarande – det vill säga att olovligen ta och bruka annans egendom eller att olovligen rubba annans besittning. Här har myndigheterna en skyldighet att se till att den brottsliga handlingen upphör.”

Hon beskriver situationen som akut, och kräver att myndigheterna tar sitt ansvar för att hjälpa till, till exempel genom att effektivisera handläggningen hos Kronofogden, och genom att polisen bistår med att samla in de personuppgifter som idag krävs för att få lov att avhysa en person från privat mark.

”Det vi nu ser är ohållbart för alla inblandade”, avslutar Marie Öhrström.

Läs hela debattartikeln från Marie Öhrström här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]