Foto: Shutterstock
Publicerat 11 maj, 2020

Myndigheter öppnar upp för öppna data

Flera myndigheter har gått ut med ett förslag om att släppa myndighetsdata till allmänheten. Värdet för näringslivet uppskattas till det dubbla relaterat till förlorade inkomster från avgifter.

antmäteriet, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Bolagsverket har lämnat en rapport till regeringen där de, med hänvisning till samhällsnyttan, föreslår att bland annat fastighetsregistret ska göras publikt. För myndigheternas del innebär det ett intäktstapp på närmare 550 miljoner kronor, men målet är att på sikt generera mer skatteintäkter, säger Anders Sandin, chef för geodatadivisionen på Lantmäteriet.

För näringslivet uppskattas värdet av datan till minst 11 miljarder kronor. Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag som baseras på en EU-reglering om att öka tillgången till myndighetsinformation – ett område där Sverige ligger efter.

[ Annons ]

I stadsbyggnadsprocesser är tillgång till data om planbestämmelser, restriktioner, kommunikationer, ledningsdragningar och liknande är enormt viktiga. Men ofta finns de enbart tillgängliga på papper och kanske fax. På flera håll har grundläggande data redan gjorts fria att ladda ner.  Ett exempel är Stadsbyggnadskontoret i Göteborg stad som släppte delar av sina geodata fria i december förra året.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]