Publicerat 20 september, 2017

Mycket att spara på återanvänd inredning 

Att inreda nya kontors- och butikslokaler är dyrt och leder till att mycket inredning av hög kvalitet slängs. I ett nytt projekt undersöks hur man bäst kan återanvända byggmaterial.

Ungefär 29 miljarder kronor investeras varje år i kontors- och butikslokaler. Med en hög omsättning av hyresgäster kan inredningsmaterial av hög kvalitet slängas efter bara några år.

[ Annons ]

– Det finns ett stort intresse för dessa frågor. Alldeles för mycket värdefullt inredningsmaterial slängs helt i onödan, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet som tillsammans med ett tiotal partners inom bland annat bygg- och fastighetsbranschen driver projektet.

Projektet samfinansieras av Vinnova med 5,6 miljoner kronor och kommer pågå i två och ett halvt år. Arbetet kommer utgå från material med hög efterfrågan och som är enkel att ta ner och sätta upp igen, såsom innerväggar, belysning, dörrpartier, innertak, VVS-produkter och beslag. I nuläget ska man titta närmare på affärsmöjligheter, metod- och teknikutveckling. Projektet innefattar också att utveckla IT-stöd för att skapa en mer tillgänglig marknad för att återanvända produkter samt vid stöd för inventering och värdering av material.

Förutom IVL involverar projektet Vasakronan, Fabege, Kompanjonen, Brattöns återbruk, White arkitekter, Link arkitektur, Tenant & Partners, Niras, Chalmers Industriteknik och Sveriges Byggindustrier. Metoderna kommer att testas och utvärderas i rivnings- och ombyggnadslokaler som ägs av Vasakronan och Fabege.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]