Foto: Mostphotos
Publicerat 30 oktober, 2017

MSB: Det måste börja byggas skyddsrum igen

Det finns för få skyddsrum för att ge hela befolkningen skydd. Det visar en ny rapport från MSB. Privata fastighetsägare kommer att beröras när skyddet ska uppgraderas.

Sveriges befolkning har ökat kraftigt under de senaste åren. Detta utan att några nya skyddsrum har byggts. Enligt en rapport som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort på uppdrag av regeringen skulle 50 000 nya platser behöver byggas under en tioårsperiod för att täcka behovet.

[ Annons ]

– Detta kan komma att beröra privata fastighetsägare. Vi vet dock i nuläget inte i vilken omfattning och exakt hur. I nuläget kan vi säga att de utökade kontroller vi kommer att genomföra nästa år kommer att påverka fastighetsägare. Men vad det gäller nyproduktion av skyddsrum så återstår det att se, säger Ove Brunnström vid MSB:s räddningstjänstenhet.

Det finns i nuläget inget beslut om nyanskaffning av skydd, utan det är en fråga som MSB skjuter vidare till regeringen.

Fram till 2006 ansvarade kommunerna för att göra en riskanalys. Ansåg kommunen att det fanns behov när att nytt område skulle byggas fick byggherren ett så kallat skyddsrumsbesked. Det var också byggarens garanti för att få ersättning för de merkostnader det innebar.

Skyddsstrategierna har varierat över åren. Efter andra världskriget var ett förestående kärnvapenkrig den dominerande hotbilden. Städerna skulle utrymmas vid fara. De skyddsrum som byggdes var avsedda för det fåtal som var tänkta att vara kvar i staden. Resultatet är de stora bergrum som i modern tid ofta tjänstgör som serverhallar och liknande. Mot slutet av 70-talat tänkte man sig en mer konventionell krigföring och byggde många mindre skyddsrum i bostadsområdena. Det pågick fram till 2002 då pengarna drogs in.

MSB också identifierat problem i det nuvarande beståndet. Det handlar exempelvis om både för få och föråldrade andningsskydd.

Det har hittills varit en relativt liten del av skyddsrummen som kontrollerats, runt en till två procent av beståndet varje år. Dessa kontroller kommer nu att utökas. fastighetsägaren ansvarar för att skyddsrummet uppfyller de krav som ställdes när det byggdes och att det går att ställa i ordning på 48 timmar.

– Det har visat sig är att det funnits brister både i det om åligger fastighetsägaren och det som åligger staten, säger Ove Brunnström

Det första handlar om saker som igensatta golvbrunnar till att någon gjort åverkan på själva konstruktionen genom att ta upp ett hål eller liknande. Det som åligger staten är att exempelvis uppgradera filter till ventilationen.

Förslaget från MSB är att det ska börja byggas skyddsrum igen och man bedömmer kostnaden till 2 miljarder kronor.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]