[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 19 oktober, 2020

Motarbeta diskriminering

Arbetsgivaren ansvarar alltid för att kränkande särbehandling inte ska förekomma på arbetsplatsen. Men vad menas med begreppet?

Kränkande särbehandling innebär handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Det kan till exempel vara att inte hälsa på någon, kalla någon för öknamn, frysa ut någon, exkludera någon från möten, anklaga någon orättvist, hänga ut någon personligen eller kalla någon för kränkande saker inför andra. Alla med personalansvar ska känna till hur man hanterar och förebygger att sådan behandling förekommer.

Det ska tydligt framgå att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen. Lämpligtvis uttrycks detta i den arbetsmiljöpolicy som ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Här är det nödvändigt att arbetstagarna får vara med och påverka. Det är också viktigt att tänka på att policyn gäller alla, även de som är inhyrda. Rutinerna ska klargöra:

[ Annons ]

• Vem inom organisationen man ska vända sig till vid kränkande särbehandling? Personen i fråga ska ha kunskap och möjlighet att ta till sig informationen snabbt.

• Vem pratar man med om det är den närmaste chefen som kränker? Alternativ bör finnas.

• Vad händer med det som framkommer? Det ska vara klart vilka som får ta del av informationen och vad som händer med den.

• Vilken hjälp finns för den som är utsatt? Hjälpen kan ges av till exempel personalavdelning, konsulter eller företagshälsovård och ska alltid ske snabbt!

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där man organiserar arbetet så att arbetsfördelning, förväntningar och arbetssätt är tydliga och väl förankrade hos alla, är en bra utgångspunkt för hur man hanterar och förebygger kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Vid otydlig arbetsfördelning, hög arbetsbelastning, konflikter eller omorganisationer med mera finns ökad risk för att kränkande särbehandling förekommer.

Mer om hur man som arbetsgivare ska se över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen framgår av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Lisa Strandberg,
Förhandlare och rådgivare, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]