Bohus fästning Kungälv ska genomgå en omfattande restaurering. Det är Statens fastighetsverk (SFV) som ska rädda den gamla fästningen från 1300-talet. De mest omfattande skadorna har hörntornet Mors mössa som nu ska få akut hjälp.
Publicerat 19 oktober, 2011

Mors mössa ska räddas

Bohus fästning Kungälv ska genomgå en omfattande restaurering. Det är Statens fastighetsverk (SFV) som ska rädda den gamla fästningen från 1300-talet. De mest omfattande skadorna har hörntornet Mors mössa som nu ska få akut hjälp.

[ Annons ]

Mors mössa är ett av Bohus fästnings fyra torn och en del av den stora byggnadslänga som avgränsar borggården åt söder. Ruinen lagades på 1960-talet med sprutbetong och stenarna fogades med starkt cementhaltigt bruk. Det har förmodligen bidragit till de skador som under åren uppstått och nu blivit akuta. Statens fastighetsverk, som sedan 1993 förvaltar Bohus fästning, kommer under hösten att plocka ner Mors mössa sten för sten.

– Det är ett tidskrävande och bitvis svårt arbete med tanke på tornets utsatta läge. Muren kommer att fotodokumenteras och stenarna att märkas upp så att de kan sättas tillbaka i exakt samma läge som innan. Tornet kommer sedan att muras upp med traditionellt kalkbruk efter att alla rester av cementbruk avlägsnats, säger Ulrika Palmblad, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Med den nu inledda restaureringen kommer Statens fastighetsverk att kunna säkerställa fästningsruinens kulturhistoriska värde samtidigt som personsäkerheten säkras. Arbetet på Mors mössa beräknas hålla på ett år.

Utöver restaureringsarbeten på Bohus fästning arbetar Statens fastighetsverk, tillsammans med Kungälvs kommun, med en långsiktig satsning för att göra ett redan omtyckt och välbesökt besöksmål än mer attraktivt. Målet är att fästningen och Fästningsholmen inom en tioårsperiod ska ha utvecklats till ett av Skandinaviens mest välkända besöksmål.

– Bohus fästning är kanske Nordens mäktigaste ruin. Den är ett välkänt varumärke och ett populärt besöksmål. Vi vill att fästningsholmen skall bli ett mer tillgängligt och attraktivt rekreationsområde för både kungälvsbor och besökare, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]