[ Annons ]

Foto: Rapp fastigheter
Publicerat 5 februari, 2021

Momsregler hindrar uthyrning av lokaler för vaccinering mot covid

Många vårdgivare söker just nu provisoriska lokaler för vaccinering, och många privata fastighetsägare har lokaler som passar.  Men på grund av moms- och tillgänglighetsregler går det inte att få till en uthyrning, som i Skövde där Adam Rapp fick säga nej.

Lokalen som Rapp Fastigheter äger i Skövde skulle passa perfekt ansåg hyresgästen Praktikertjänst som har en vårdcentral i samma fastighet. I den nu tomma lokalen skulle man både under dag och kväll kunna covidvaccinera flera hundra av de Skövdebor som är knutna till vårdcentralen.

– Där är redan en hyresgäst på väg in i den lokalen, men han ansåg att det var viktigare att vaccineringen kan komma igång och var villig att vänta, säger Adam Rapp.

[ Annons ]

Men när det var dags att ordna avtalen med Praktikertjänst stötte man på patrull; vårdföretaget är momsbefriat och ska de hyra av Rapp måste fastighetsägaren enligt gällande momsregler i så fall betala tillbaka momsen för investeringar som gjorts i lokalen för upp till 10 år sedan, och det rör sig om stora pengar i detta fall. 

– Vi har kollat med jurister och verkligen försökt att se om det finns vägar, men tyvärr är regelverket så när det gäller momsbefriade hyresgäster. Jag kan tycka att man i det läge vi är i nu kunde göra undantag i sex månader så att inte bara vi utan även andra fastighetsägare med lokaler som passar kan hjälpa till att få igång vaccineringen, säger Adam Rapp.

Ett annat juridiskt och administrativt hinder som Adam Rapp stött på är tillgänglighetskraven som regionerna ställer vid upphandlingarna av lokaler till vaccinering. 

– Vi har fått förfrågningar från fem vårdföretag som vill ha lokaler där personalen kan utgå från när de ska vaccinera i hem eller på olika boenden. Men då är det krav på att toaletter ska vara handikappanpassade enligt de nya normerna och att det inte ska vara trappor, och så faller det på det. 

Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige har under en längre tid påpekat att det är dags att ändra momsreglerna för att underlätta uthyrning till momsbefriad verksamhet och även konverteringar från kontor till bostäder där samma problematik uppstår.

– Jag hoppas att Skatteverket gör rimliga bedömningar av jämkningsskyldigheten nu när det bevisligen finns behov av att ordna fler lokaler till vaccineringar. Enligt mervärdeskattelagen ( 8 a kap. 10 § ML) kan en lokal som enbart hyrs ut några månader slippa justera sin ingående moms och då skulle Rapp Fastigheter kunna hyra ut som vaccinationsmottagning, i alla fall fram till utgången av bolaget räkenskapsår, säger Ulrika Hansson. 

– Men, tillägger hon, vi behöver verkligen ändra i hela regelverket så att kraven på att jämka momsen inte uppstår när man byter hyresgäst. Om hyresgästen bedriver momsfri eller momspliktig verksamhet i lokalen borde inte spela någon roll för den frivilliga skattskyldigheten. 

Läs även om hur momsreger kan hindra konvertering till bostäder här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]